Samenwerking

Samenwerking

Het Traumacentrum West Nederland is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) en het HagaZiekenhuis (HAGA), en als zodanig door het ministerie van VWS aangewezen op 27 april 1999.

Het Traumacentrum West beslaat 2 zogenaamde GHOR gebieden. Dit zijn de regio’s Hollands Midden en Haaglanden. Binnen deze zogenaamde traumazorgregio bevinden zich verschillende ziekenhuizen die samen het traumazorgnetwerk vormen van het Traumacentrum West. Deze samenwerking is erop gericht om kennis te delen en de best mogelijke zorg aan de patiënt te kunnen verlenen.

De samenstelling van het netwerk is zeer divers. De grote gemeenschappelijke deler binnen het netwerk is het optimaliseren van de zorg voor de traumapatiënt.Het doel van het traumazorgnetwerk is de samenwerking tussen ziekenhuizen onderling, maar ook tussen ziekenhuizen, ambulancediensten, GHOR en andere ketenpartners verder vorm te geven.