Polikliniek

De afdeling Trombose en hemostase kent meerdere poliklinieken:

De werkzaamheden van deze poliklinieken vinden plaats binnen de polikliniek interne geneeskunde.

Klinische stafleden verbonden aan de afdeling Trombose en Hemostase zijn Prof. Dr. H.C.J. Eikenboom, Prof. Dr. M.V. Huisman, Dr. F.J.M. van der Meer en Dr. F.A. Klok

Afspraken voor nieuwe patiënten worden uitsluitend gemaakt na schriftelijke aanmelding door een verwijzende arts. Deze verwijsbrief wordt door een specialist beoordeeld om te kijken door welke specialist u het beste behandeld kunt worden.

Gang van zaken bij een bezoek aan de polikliniek

U meldt zich bij één van de secretaressen die u de gang van zaken tijdens het bezoek zal uitleggen. Tijdens het eerste consult wordt u uitvoerig onderzocht en wordt beoordeeld of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. In sommige gevallen wordt het eerste consult gedaan door de vasculair verpleegkundige. Als alle gegevens compleet zijn, wordt een voorstel voor een behandelplan met u besproken.

Er zijn op de polikliniek voorlichtingsfolders verkrijgbaar, waarin u nadere informatie kunt vinden:

Het medisch onderzoek en behandeling