Hiv-behandelcentrum LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum is een van de 26 centrumziekenhuizen in Nederland die zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een hiv-infectie. Ons hiv-behandelteam bestaat uit 6 internist-infectiologen, 4 internist-infectiologen in opleiding en 2 verpleegkundig consulenten. Zij houden zich (voornamelijk) bezig met de directe (medicamenteuze) behandeling van patiënten met hiv en psychosociale begeleiding.

Internist-infectiologen en verpleegkundig consulenten:

  • Mw. dr. A.H.E. Roukens, internist-infectioloog
  • Dhr. dr. M.G.J. de Boer, internist-infectioloog
  • Mw. dr. H. Jolink, internist, infectioloog
  • Dhr. drs. H. Scheper, internist-infectioloog
  • Mw. dr. M.M.C. Lambregts, internist-infectioloog  
  • Verpleegkundig consulenten:
  • Mw. W. Dorama, verpleegkundig consulent
  • Mw. N. van Holten, verpleegkundig consulent   

Het hiv-behandelcentrum in het LUMC begeleidt ook mensen die een PEP-kuur volgen na een ‘risicovol contact’.     

Verwijzing

Als u hiv-positief bent getest kan uw huisarts, medisch specialist, verloskundige of de GGD u verwijzen naar ons behandelcentrum door contact op te nemen met onze Polikliniek Infectieziekten. Deze verwijzing ontvangen wij graag via telefonisch contact:  071-526 1850 of in Zorgdomein.

Onze verpleegkundig consulent neemt contact met u op, en streeft ernaar om u binnen 48 uur nadat u de diagnose heeft gehoord te zien.    

Eerste bezoek aan ons hiv-behandelcentrum

Uw eerste bezoek aan ons hiv-behandelcentrum is een afspraak met een van de verpleegkundig consulenten. Deze zal uw vragen beantwoorden, u informeren en tevens de verpleegkundige anamnese invullen. De dienstdoende internist-infectioloog zal kort kennis met u maken.

Dit eerste bezoek zal gemiddeld 1,5-2 uur duren, inclusief bloedafname en het nemen van een longfoto.

  • Bent u bekend in het LUMC?

Dan kunt u direct naar onze Polikliniek Infectieziekten gaan: B2-R, route 27.

  • Bent u onbekend in het LUMC?

Dan verzoeken wij u, om voor uw afspraak met de verpleegkundig consulent, uzelf in te schrijven bij de Centrale Inschrijfbalie. Deze is gelokaliseerd op de begane grond in de centrale hal die u betreedt bij het binnengaan van het LUMC via de hoofdingang. Na uw inschrijving kunt u uw weg vervolgen naar onze Polikliniek Infectieziekten, B2-R, route 27.

Tweede bezoek aan ons hiv-behandelcentrum

Afhankelijk van eventueel aanwezige lichamelijke klachten en in afwachting van de resultaten van de eerste bloedafname, plannen wij uw afspraak met de behandelend specialist binnen 1-2 weken na het eerste contact met de verpleegkundig consulent. U maakt bij dit tweede bezoek kennis met uw behandelend internist-infectioloog.  Daaropvolgend zal u de verpleegkundig consulent zien die samenwerkt met deze arts. In principe ziet u naast dezelfde behandelaar ook dezelfde verpleegkundige, zij werken nauw samen om u de optimale lichamelijke en psychosociale zorg te kunnen bieden. Dit tweede bezoek duurt gemiddeld 1,5 uur.    

Overige controles

In het eerste jaar zal u frequent een afspraak hebben met uw behandelend arts om uw gezondheid en de medicamenteuze therapie te monitoren. De aan- of afwezigheid van lichamelijke en/of psychosociale klachten bepalen of u elke 3, 4, of 6 maanden een afspraak met de arts en/of consulent heeft. Indien u geen klachten heeft, dan volgen wij de richtlijnen van de behandelovereenkomst en zien wij u 2 keer per jaar op onze poli. U gaat van tevoren naar Bloedafname, zodat u de resultaten kunt bespreken tijdens  het consult met de arts.

Reguliere bezoeken duren gemiddeld 15-45 minuten. Dit wordt onder andere bepaald door uw vragen aan de arts en de verpleegkundige.

Privacy

De Polikliniek Infectieziekten in het Leids Universitair Medisch Centrum voert als hiv-behandelcentrum geen specifieke hiv-spreekuren. De internist-infectiologen die werkzaam zijn op onze polikliniek, zijn gespecialiseerd in meerdere topklinische aandachtsgebieden die infectieziekten en afweerstoornissen aangaan. U kunt in alle privacy uw behandeling ondergaan.    

Stichting Hiv Monitoring

Deze organisatie is erkend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. De SHM werkt nauw samen met alle 26 behandelcentra aan de continue verbetering van de kwaliteit van hiv-zorg. De verpleegkundig consulent zal uw anonieme deelname met u bespreken.  

Websites

Voor meer informatie over hiv en lotgenotencontact en raden wij u de volgende sites aan:

Keurmerk kwaliteitsmanagementsysteem

Het hiv-behandelcentrum in het LUMC heeft in 2016 het HKZ certificaat ontvangen. In 2019 werd dit certificaat verlengd.

  

‘Dit certificatieschema bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen binnen de reikwijdte van het schema. Organisaties die aan de normen uit het certificatieschema voldoen, kunnen in aanmerking komen voor certificering. Dit certificatieschema beschrijft specifiek voor de hiv-behandelcentra wat kwaliteitszorg inhoudt. De normen hebben betrekking op het zorgproces dat hiv-behandelcentra bieden aan hun patiënten.’