Myomen/ vleesboom in de baarmoeder

Behandeling

De behandeling van myomen hangt af van de aard van de klachten en de wens van u als patiënte. Samen met uw behandelend gynaecoloog zullen de opties afgewogen worden en gekozen worden voor een medicamenteuze of eventueel chirurgische behandeling.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Behandeling met medicatie

Als de myomen leiden tot klachten van hevig menstrueel bloedverlies, dan zal worden getracht met hormonale en niet-hormonale medicatie deze klachten te verminderen. U kunt hierbij denken aan hormoonpreparaten of een hormoonhoudend spiraal. Doel van de behandeling kan tweeledig zijn; naast vermindering van de klachten van hevig menstrueel bloedverlies kan remming van de groei of zelfs krimp van de myomen beoogd worden.

Myoomverwijdering via schede (hysteroscopie)

Als het myoom (grotendeels) in de baarmoederholte uitpuilt, kan deze via de schede operatief worden verkleind en verwijderd. Deze ingreep gebeurt in dagbehandeling op de operatiekamer, met een ruggenprik of onder narcose.

Myoomverwijdering via de navel (laparoscopie)
Als het myoom (grotendeels) in de baarmoederspier zit en er een kinderwens (en dus behoud van de baarmoeder gewenst) is, kan het myoom met een kijkoperatie (laparoscopie) via de navel worden verwijderd. Dit is een operatie die onder narcose op de operatiekamer plaatsvindt. U blijft hierna 1 of 2 nachten in het LUMC. Voor deze operatie wordt soms geadviseerd 3 maanden lang de vleesbomen ‘voor te behandelen’ met een sterk anti-hormoon, zodat de vleesbomen krimpen en de ingreep makkelijker zal verlopen.

Embolisatie

Wanneer er geen kinderwens (meer) is, kunnen via de lies met een catheter de bloedvaten die het myoom (of myomen) van bloed voorzien selectief worden afgesloten. Hierdoor zullen de vleesbomen krimpen en de klachten afnemen of zelfs verdwijnen. Het LUMC biedt deze optie in samenwerking met een interventieradioloog aan.

Baarmoederverwijdering

Wanneer er geen kinderwens (meer) is en andere behandelingen onvoldoende effect hebben, kan in samenspraak met uw behandelend gynaecoloog worden besloten tot het verwijderen van de baarmoeder met vleesbomen. Dit is een definitieve behandeling. Afhankelijk van de afmeting van de baarmoeder kan deze operatie via de schede of met een kijkoperatie uitgevoerd worden. Wanneer de baarmoeder heel groot is, kan besloten worden de operatie met een buiksnede uit te voeren. Voor deze operatie wordt soms geadviseerd 3 maanden lang de vleesbomen ‘voor te behandelen’ met een sterk anti-hormoon, zodat de vleesbomen krimpen en de ingreep makkelijker zal verlopen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

De prognose na het verwijderen van een baarmoeder is goed. Een myoom betreft namelijk een goedaardige aandoening. Klachten van hevig menstrueel bloedverlies zullen, afhankelijk van de locatie van de myomen, waarschijnlijk sterk verbeteren. Dit geldt ook voor mechanische klachten (plasklachten, pijn bij het vrijen of sporten). Zolang u nog niet in de overgang bent, kunnen er opnieuw een of meerdere myomen groeien.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Er worden verschillende onderzoeken naar behandeling van myomen in het LUMC uitgevoerd. Er wordt in landelijk studieverband gekeken naar het nut van voorbehandeling van de vleesbomen met medicatie en er is een studie naar wel of niet behandelen met medicatie. U kunt gevraagd worden om mee te doen aan dit onderzoek.