OSCE

OSCE Vanaf januari 2012 worden bij het coschap Heelkunde in het LUMC Objective Structured Clinical Examinations (OSCE’s), of kortweg stationstoetsen ingezet als onderdeel van de eindbeoordeling.
Tijdens de stationstoetsen kunnen coassistenten op een simulatiepatiënt hun vaardigheden tonen op het gebied van:

  • Anamnese
  • Lichamelijk onderzoek
  • Beleid
  • Klinische vaardigheden
  • Communicatie
  • Beoordelen van foto’s.

Om de registratie van de stationstoetsen met ICT te ondersteunen is een webapplicatie ontwikkeld met 3 onderdelen:

  1. Administratie voor het invoeren van de stations, inclusief docent- en student handleidingen,
  2. Examinator voor het klaarzetten en afnemen van examens,
  3. Student voor het direct op de computer maken van opdrachten (beleid schrijven en foto’s beoordelen)