Team

In de ontwikkelfase van de Campus is een zogenaamde directeur-kwartiermaker aangesteld, te weten Mattijs Numans, hoogleraar Huisartsgeneeskunde (hoofd afdeling PHEG). Dr. Mattijs Numans is sinds 1 oktober 2013 hoogleraar huisartsgeneeskunde en hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het LUMC. Drie jaar eerder werd hij bijzonder hoogleraar 'Innovatie en Kwaliteit van de Academische Werkplaatsfunctie Huisartsgeneeskunde' bij de afdeling Huisarts- en Ouderengeneeskunde van VUmc, Amsterdam. Hij was 25 jaar verbonden aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht, onder meer als coördinator van het Julius Huisartsen Netwerk en was 7 jaar bestuurslid / mede-oprichter van de Coöperatie Stadsmaatschap Utrecht. Sinds 1987 is hij huisarts in Utrecht, Huisartsen Oog in Al en daar ook nu nog één dag per week in de praktijk werkzaam. Contact via telefoonnummer 070 800 90 50, e-mail: M.E.Numans@lumc.nl.

Naast de directeur-kwartiermaker is drs Arjenne Daams MCM benoemd als programmadirecteur. Arjenne is tevens werkzaam als programmadirecteur bij HMC. Zij was verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de fusie tussen beide organisaties en alles dat daarmee samenhangt. Momenteel is zij onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de strategie van HMC. Arjenne Daams heeft vanuit diverse functies binnen zorginstellingen en als consultant veel expertise opgebouwd op het gebied van samenwerking tussen organisaties en maatschappen, strategievorming en veranderkundige vraagstukken. Dit alles met een sterke focus op het proces en de verbinding met mensen gelardeerd met inhoudelijke kennis en pragmatisme. Zij studeerde verpleegkunde, gezondheidswetenschappen en veranderkunde. Contact via telefoonnummer 070 800 90 51 of a.daams@mchaaglanden.nl.