Partners

De belangrijkste partners in deze samenwerking zijn het LUMC, de Haagse STZ-ziekenhuizen: HMC en het Haga- Ziekenhuis (onderdeel van Stichting Reinier Haga Groep), Universiteit Leiden (Campus Den Haag) en de Gemeente Den Haag/GGD Haaglanden.

Op diverse onderdelen wordt intensief samengewerkt met zorgpartners zoals de GGD Haaglanden en het RIVM. Wetenschappelijke en (beleids-)inhoudelijke richting wordt gegeven door (eind)verantwoordelijken met inhoudelijke expertise verenigd in een (wetenschappelijk) partnerbestuur.

Programmabestuur

Het wetenschappelijk programmabestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. P.C.W. (Pancras) Hogendoorn (decaan en lid Raad van  Bestuur LUMC, voorzitter)
  • Dr. R.M.Y. (RenĂ©e) Barge (lid Raad van Bestuur HMC.)
  • Dr. H.K. (Karel) Ronday (reumatoloog, directeur medische zaken HagaZiekenhuis)
  • Prof.dr. J.T. Swaab-Barneveld (Hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen Universiteit Leiden)
  • Dhr Ton van Dijk (directeur GGD Haaglanden/Gemeente. Den Haag, advies)