Patiëntenfolder

Autologe stamceltransplantatie - Ontslag in de neutropene fase

Deze folder is een aanvulling op de folder  Autologe stamceltransplantatie . Binnenkort wordt u opgenomen in verband met een behandeling met cytostatica gevolgd door een autologe stamceltransplantatie. Het is voor u mogelijk om de dag na toediening van de stamcellen naar huis te gaan. Op dat moment is uw afweer laag, u bevindt zich dan in de neutropene fase. Deze fase kenmerkt zich door een neutrofiele granulocyten aantal van onder de 0,5x10.9/L. Neutrofiele granulocyten hebben een functie in de afweer tegen bacteriën en schimmels. In deze fase bent u extra vatbaar voor infecties. Het afweersysteem is nog niet hersteld op het moment van ontslag, daarom moet u opletten om thuis de kans op infecties te verkleinen.  Deze folder beantwoord veel gestelde vragen over die periode die u weer thuis bent. Daarnaast wordt er ingegaan op de inhoud van de bezoeken aan de polikliniek.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hematologie.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Poliklinische controle   

In de periode na ontslag komt u 3 keer per week voor  controle in het LUMCU meld zich op de polikliniek B3 - route 35 - en wacht op in de speciale wachtruimte of u komt in een speciale kamer. De poli verpleegkundige neemt bloed af en verzorgt de PICC.  


De verpleegkundig specialist of hematoloog komt bij u langs wanneer de bloeduitslagen bekend zijn. Indien nodig krijgt u de zelfde dag nog een transfusie met bloedplaatjes of een bloedtransfusie. Verder wordt besproken hoe het thuis gaat en hoe het gaat met medicijn inname. De controle dagen zijn op maandag, woensdag en vrijdag. De andere dagen wordt u gebeld door de verpleegkundig specialist of door de dienstdoende hematoloog. Wanneer uw witte bloedcellen voldoende zijn gestegen wordt de PICC verwijderd  en hoeft u minder frequent op de polikliniek te komen voor controle bij de verpleegkundig specialist. Vanaf drie maanden na stamceltransplantatie komt u weer bij uw behandelend arts op de polikliniek. Zie verder ook de folder ontslag na stamceltransplantatie. 

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

De periode na de stamceltransplantatie  

Ontslag op dag +1 

Ontslag uit het ziekenhuis de dag na autologe stamceltransplantatie is mogelijk als: 

 • U dit ziet zitten 
 • Er geen grote problemen zijn met eten en drinken  
 • Een mantelzorger 24uur per dag beschikbaar is en inwonend is (hoeft niet 24 uur thuis te zijn) 
 • De reisafstand naar het ziekenhuis maximaal 1uur is 
 • U de Nederlandse of Engelse taal beheerst 
 • U de risico’s begrijpt van de neutropene fase waarin u vatbaar bent voor infecties 
 • U medicijnen volgens voorschrift kunt innemen 
 • De behandelend arts geen bezwaren ziet tegen ontslag op dag +1 

Wanneer u thuis bent 

Thuis is het belangrijk dat u samen met uw mantelzorger, uw gezondheid in de gaten houdt. Ter ondersteuning krijgt u van ons een dagboek mee waarin u de temperatuur, vochtintake, misselijkheid, braken, ontlasting, uw algemeen welbevinden en de situatie van de PICC-katheter dient bij te houden.  

Leefregels voor thuis tijdens neutropene fase 

 • U wordt geadviseerd 1,5 tot 2 liter per dag te drinken 
 • Een goede mondverzorging is belangrijk, u wordt geadviseerd 2x daags uw tanden te poetsen. 

Omgang met anderen

 • Een beperkt aantal "gezonde" bezoekers per dag is toegestaan 
 • Bezoekers hoeven geen mondmaskers te dragen 
 • Bezoek moet bij binnenkomst handen wassen met water en zeep 
 • Op bezoek gaan bij anderen wordt afgeraden 
 • Kleine kinderen mogen op bezoek, tenzij zij koorts of blaasjes hebben of verkouden zijn. Bij twijfel hieromtrent kinderen niet op bezoek laten komen. 
 • Bezoek van "crèche kinderen" moet besproken worden, vanwege de kans op infecties die via deze kinderen kunnen worden overgedragen 
 • Zoenen / seksualiteit is geen probleem, mits uw partner gezond is 

Huishoudelijke adviezen

 • Dagelijks toilet/ douche schoonmaken 
 • Stofzuigen: minimaal om de dag 
 • Bloemen mogen wel, maar niet zelf verzorgen 
 • Regelmatig (min 2 maal per week) beddengoed laten verschonen 
 • Er mogen geen verbouwingen in huis plaatsvinden 
 • U mag naar buiten, maar niet tuinieren en niet in de felle zon (+ gebruik van een goede beschermingsfactor) 
 • Huisdieren zijn toegestaan, maar niet in contact komen met uitwerpselen (schoonmaken van hok/kooi e.d.) 

Voeding

Medicatie-inname

 • U krijgt recepten voor de medicatie die u gebruikt mee voor de poli apotheek in het LUMC, waar u de medicatie kan ophalen. 
 • U dient de medicatie in te nemen op de u reeds uit het ziekenhuis bekende tijden. Een overzicht van uw medicatie krijgt u bij ontslag. 

PICC – perifeer ingebrachte centraal veneuze catheter
In principe gaat u met de centraal veneuze katheter naar huis gaat. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 • Het verband van de PICC mag niet nat worden (douchen is toegestaan, plastic huishoudfolie 6x om de arm wikkelen) 
 • Bij pijn in de arm van de PICC of pijn/roodheid bij de insteekopening contact opnemen met de afdeling 
 • Alleen de verpleegkundigen die daartoe bevoegd zijn ( zoals de verpleegkundigen op de polikliniek hematologie), mogen de PICC verzorgen en bloed hieruit afnemen 

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Bij deze klachten moet u nog dezelfde dag een arts waarschuwen: 

 • Koorts van 38.5°C of hoger 
 • Koude rillingen 
 • Langdurige bloedneuzen ( langer dan 30 minuten) 
 • Blauwe plekken zonder dat u bent gevallen of zich hebt gestoten 
 • Bloed in de ontlasting of in de urine 
 • Hevige menstruatie 
 • Problemen met de PICC: pijnlijke arm, bloederige of vochtige insteekopening 
 • Bij ziekte(verschijnselen) huisgenoot of mantelzorger 

Bij de volgende klachten moet u na een dag/aantal dagen een arts waarschuwen: 

 • Hoesten met slijm opgeven 
 • Pijnlijk of branderig gevoel bij het plassen 
 • Het 2x achtereen niet in kunnen nemen van u medicatie 
 • Plotselinge huiduitslag 
 • Pijn in de mond of pijn bij het slikken 
 • Elk ander nieuw verschijnsel waarvan u vermoedt dat het in verband staat met de behandeling 

Als u twijfelt of zich onzeker voelt over bepaalde klachten kunt u altijd contact opnemen met het ziekenhuis. Vermeld in uw gesprek dat u kort na autologe stamceltransplantatie bent. Overdag kunt u de verpleegkundig specialist of dienstdoende hematoloog bereiken via Polikliniek Hematologie - 071-526 3568 (u krijgt een keuze menu). 


’s Avonds/’s nachts of in het weekend kunt u de dienstdoende hematoloog bereiken via de Kliniek Hematologie - 071-526 26 06 / 526 30 60.