Cerebrale hereditaire angiopathieën (CHA)

Onze zorg

Op de CHA-poli van het LUMC bieden we zorg aan mensen met cerebrale hereditaire angiopathieën (CHA). Dit zijn erfelijke aandoeningen van de (kleine) bloedvaten in de hersenen. De CHA-poli richt zich vooral op drie zeldzame aandoeningen: CADASIL, HCHWA-D (Katwijkse ziekte) en RVCL-S. In het LUMC hebben we veel ervaring met deze aandoeningen en verlenen we zorg aan patiënten uit het hele land. We doen bovendien wetenschappelijk onderzoek naar deze drie ziekten.

Waarom u bij ons in goede handen bent

HersenvatenCADASIL, HCHWA-D en RVCL-S zijn progressieve ziekten. Dat betekent dat ze steeds ernstiger worden en het dagelijks functioneren in toenemende mate negatief beïnvloeden. De levensverwachting ligt lager dan gemiddeld. Bij u als patiënt, maar ook bij familieleden, kunnen er veel vragen en onzekerheden bestaan. Dat kan gaan over het verloop van de ziekte, maar bijvoorbeeld ook over de kans voor familieleden om de ziekte te krijgen. Daarom is het van belang dat u in handen bent van artsen die gespecialiseerd zijn in deze aandoeningen en die u op basis van hun ervaring zo goed mogelijk kunnen helpen. De artsen en zorgverleners van de CHA-poli kunnen de meeste van uw vragen beantwoorden en zorgen dat u de meest passende behandeling en begeleiding krijgt.

Landelijk expertisecentrum

De ziekten CADASIL, HCHWA-D en RVCL-S zijn zeldzaam. Daardoor zijn er maar weinig artsen en zorgverleners die ervaring hebben met deze aandoeningen. De CHA-poli is opgericht om de specifieke kennis en ervaring zoveel mogelijk te bundelen, waardoor we de CHA-aandoeningen steeds beter begrijpen en we de zorg steeds verder kunnen verbeteren. Onze artsen bieden jaarlijks zorg aan een groot aantal patiënten en het LUMC is daarom erkend als landelijk expertisecentrum voor CHA-aandoeningen.

Samenwerking tussen verschillende specialismen

De CHA-poli is een multidisciplinaire polikliniek. Dit betekent dat specialisten van verschillende afdelingen en met verschillende achtergronden binnen de poli samenwerken. Het team van specialisten bestaat uit een klinisch geneticus, een neuroloog en een genetisch psycholoog. De specialistische zorg wordt ondersteund door onder andere een neuroradioloog, een psychiater en een neuropatholoog. Al deze specialisten zoeken samen naar zorg en begeleiding die specifiek op uw situatie is afgestemd.

Complete zorg

We proberen op de CHA-poli voor iedereen passende zorg te bieden, op medisch en psychologisch gebied. Afhankelijk van uw vraag stellen we op de CHA-poli een diagnose, geven informatie over de ziekte en de erfelijkheid of stellen een plan op voor verdere diagnostiek en/of behandeling. Daarnaast zetten we ons in voor goede zorg en begeleiding voor u en uw naasten bij het omgaan met de ziekte. We beantwoorden uw vragen en geven advies. We helpen bij het zoeken naar voor u geschikte zorg, vaak in overleg met de huisarts of andere zorgverleners in uw woonomgeving. 

Wetenschappelijk onderzoek naar CHA-aandoeningen

Om de kennis over CADASIL, HCHWA-D en RVCL-S te vergroten doen we wetenschappelijk onderzoek, zowel klinisch als basaal (laboratoriumonderzoek). We onderzoeken onder meer de symptomen, het verloop van de ziekten en de verschillen tussen patiënten. Hierdoor komen we steeds meer te weten over CHA-aandoeningen, waardoor we hopelijk aanknopingspunten kunnen vinden voor effectieve behandelingen. In het laboratorium ontwikkelen wij mogelijke nieuwe therapieën voor deze aandoeningen.

Steun ons onderzoek naar CADASIL

Het LUMC doet als enige in Nederland onderzoek naar de ziekte CADASIL. Meer kennis over deze ziekte en het ontwikkelen van een medicijn, dat is ons doel. U kunt ons helpen bij de strijd tegen CADASIL.


Wat is CADASIL?
Wat zijn de symptomen van CADASIL?
Wat is de oorzaak van CADASIL?
Wat is HCHWA-D?
Wat zijn de symptomen van HCHWA-D?
Wat is de oorzaak van HCHWA-D?
Wat is RVCL-S?
Wat zijn de symptomen van RVCL-S?
Wat is de oorzaak van RVCL-S?