Verpleegkundig Consulent Europees Project

Verpleegkundig & assisterend

Je functie

Ken je het verpleeghuis en heb je veel kennis over palliatieve zorg? En wil jij je in deze combinatie verder verdiepen? De afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde is voor een wetenschappelijk onderzoek op zoek naar een trainer, een ‘nurse facilitator’ die als onderdeel van een Europees project verpleegkundigen traint in het voeren van gesprekken in het kader van proactieve zorgplanning met familie en andere naasten van verpleeghuisbewoners met dementie. Dit om de zorg rond het levenseinde van verpleeghuisbewoners met dementie te verbeteren. Grijp jij deze kans?

In het kort

• Je traint en begeleidt verpleegkundigen in het voeren van gesprekken over zorg rond het levenseinde
• Je ondersteunt daarmee verpleeghuizen in het optimaliseren van proactieve zorg voor mensen met dementie
• Je draagt graag bij aan het internationaal verbeteren van zorg voor verpleeghuisbewoners met dementie

Wat ga je doen?

Verpleeghuisbewoners met ernstige dementie zijn vaak niet meer in staat om mee te beslissen over zorg rond het levenseinde. Daarom worden de naasten van deze verpleeghuisbewoners betrokken bij het vaststellen van zorgdoelen en beslissingen rond het levenseinde (proactieve zorgplanning). Maar naasten weten vaak niet hoe het ziekteproces van dementie verloopt, ondanks dat de specialist ouderengeneeskunde dat wel een keer heeft uitgelegd. Ook kennen naasten de behandelmogelijkheden en bijbehorende voor- en nadelen niet. Daarom zetten wij een informatiebrochure voor familie in en ontwikkelen wij een bijbehorende gesprekshulp. Dat kan naasten ondersteunen om het gesprek over zorg rond het levenseinde met de zorgverlener aan te gaan. Als nurse facilitator ga je dit proces begeleiden. Je gaat verpleegkundigen trainen in het bespreken van de informatie uit de brochure, het organiseren en leiden van een familiebespreking en het ontwikkelen van goede communicatieve vaardigheden voor een effectieve familiebespreking. Ook het documenteren van zorgdoelen en bijbehorende afspraken ten behoeve van onderzoek behoren tot je werkzaamheden. Je ondersteunt verpleegkundigen van twee verpleeghuizen die dit in de praktijk brengen. Het betreft een internationaal project genaamd Family Carer Decision Support (FCDS) project, waarvoor je ervaringen uitwisselt (o.a. via webinars) met andere nurse facilitators in Canada, Tsjechië, Italië, Groot-Brittannië en Ierland tijdens een vijfdaagse training in Belfast en erna.

Wat vragen wij?

Je bent een ervaren verpleegkundige met kennis van en ervaring in de palliatieve zorg en zorg bij dementie. Je hebt hart voor ouderen en hun naasten. Familieleden steunen bij een weloverwogen en waardig afscheid van hun naaste is voor jou essentieel. Je kunt deze passie, kennis en vaardigheden goed overdragen op anderen. Je hebt ervaring in het begeleiden van medewerkers en in het leiden van groepsgesprekken. Je bent zeer communicatievaardig en je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je houdt een vinger aan de pols bij de implementatie van de FCSD. Je bent het aanspreekpunt voor verpleegkundigen en je bent in staat om daarmee de schakel te vormen tussen het verpleeghuis en onderzoekers van het LUMC. Je hebt een goede beheersing van Microsoft Office Word en PowerPoint, en je bent vaardig in het gebruik van online platforms en communicatiemiddelen. Daarnaast ben je gedurende twee jaar beschikbaar voor dit project, gemiddeld voor ongeveer drie tot vier uur per week. Ook kun je vijf dagen, een week fulltime, de training in Belfast bijwonen.

Meer informatie

Het betreft een parttime aanstelling. De afdeling werkt structureel aan het verbinden van praktijk en onderzoek. Mogelijkheden voor inzet in een soortgelijke functie bij andere projecten zijn echter afhankelijk van mogelijkheden bij toekomstige projecten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jenny van der Steen, universitair hoofddocent, afdeling PHEG via telefoonnummer 06 1175 8240. Zij is dagelijks bereikbaar aan het eind van de middag en in de avond.

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

Je ondersteunt verpleegkundigen in twee verpleeghuizen in het westen of zuidwesten van het land. Daarnaast werk je samen met een groep onderzoekers van het LUMC die onderzoek doen naar proactieve zorgplanning. Je werkt op de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG). Een van de onderzoekslijnen is Geriatrics in primary care, waarbij door verschillende disciplines onderzoek gedaan wordt naar de gezondheid van, de beste zorg en een goed leven voor kwetsbare ouderen. Daar hoort nadrukkelijk ook de laatste levensfase bij. Er lopen meerdere studies die proberen de zorg en het leven rondom het levenseinde te verbeteren, zowel in de thuissituatie als in het verpleeghuis. Palliatieve zorg bij dementie is een zwaartepunt in het onderzoek waaraan wij werken met een enthousiast multidisciplinair team. Wij werken veel samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC en met zorgorganisaties die lid zijn van het UNC-ZH, het universitaire netwerk voor de care sector Zuid-Holland. Verder wordt er veel samengewerkt met andere onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland voor zowel inhoudelijke als methodologische aspecten van zorgonderzoek.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert jou bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken.

Contact: Jenny van der Steen, universitair hoofddocent, afdeling PHEG
06 1175 8240

Solliciteren