Arts-Onderzoeker Heelkunde

Medisch & klinisch

Je functie

Wij zoeken een initiatiefrijke arts-onderzoeker/gezondheidswetenschapper voor een studie naar factoren in het pre,- per- en post-operatieve proces die waarde kan toevoegen voor de patient. Ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn?

In het kort

• Dit onderzoek exploreert factoren die waarde toevoegen voor de uitkomst van zorg van patiënten, vanaf de operatie-indicatie tot na het ontslag
• Relevante factoren worden in deelstudies getoetst. Dit onderzoek kent zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten
• Je analyseert en interpreteert de data en doet (inter-)nationaal verslag van de bevindingen 

Wat ga je doen?

Van belang is in dit onderzoek het traject van de patiënt van operatie-indicatie tot nazorg, en dan met name  vanuit de principes van Value Based Health Care. Centraal staan factoren die belangrijke waarde voor patiënten kunnen toevoegen op de uitkomst van de interventie. Patiëntwaarde wordt bepaald door de uitkomsten van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt en de kosten om deze uitkomsten te leveren. Ook kostenaspecten kunnen dus deel uitmaken van dit onderzoek. Het onderzoek start met een literatuurstudie naar relevante factoren, vanuit medisch en patiëntperspectief, met een keuze voor specifieke doelgroepen (kwetsbare patiënten) en specifieke aandoeningen (bij voorkeur groepen waar ongewenste uitkomsten frequenter optreden).  Vervolgens worden onderdelen in deelprojecten uitgewerkt. Als voorbeeld: de uitkomst van een zorgproces kan worden gemeten aan de hand van vragenlijsten die de patiënt invult (Patient Reported Outcome Measures). Echter, de responspercentages zijn doorgaans laag. Kan jij een korte PROMs informatiewaarde behouden en responspercentages verhogen?

Wat vragen wij?

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een enthousiaste onderzoeker met een afgeronde universitaire opleiding in de geneeskunde, biomedische wetenschappen of gezondheidswetenschappen. Je beschikt aantoonbaar over belangstelling voor patiëntgebonden onderzoek. Ervaring met kwalitatief onderzoek strekt tot aanbeveling. Voor deze functie is het van belang dat je over uitstekende communicatieve en organisatorische eigenschappen beschikt. Je kunt goed zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler. Je bent initiatiefrijk en stressbestendig. Daarnaast kun je jezelf aantoonbaar goed mondeling en schriftelijk uitdrukken in zowel het Nederlands als het Engels.

Meer informatie

Voor deze vacature worden referenties opgevraagd.

Je maakt in samenspraak met je promotor een promotieplan, waarin duidelijk is wat het onderwerp is van je promotie, de planning en de beoogde publicaties. Ook maak je afspraken over promotie-specifieke taken/verantwoordelijkheden, in overleg met je promotor.

Julia Mangione en Johan Stienstra

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de afdeling Heelkunde van het LUMC, in samenwerking met andere groepen binnen en buiten het LUMC. Zowel in patiëntenzorg als in wetenschappelijk onderzoek begeeft de afdeling Heelkunde van het LUMC zich in het voorfront van de internationale ontwikkelingen. De vier subafdelingen leggen zich met name toe op topreferente patiëntenzorg. De principes van Value Based Health Care zijn hier het uitgangspunt. Er is veel samenwerking met (internationale) collega’s. Het wetenschappelijk onderzoek omvat het gehele spectrum, van fundamenteel wetenschappelijk tot patiëntgebonden toegepast onderzoek. De kwaliteit van de verleende zorg is een belangrijk onderwerp van onderzoek. Op dit gebied is een nauwe samenwerking met de onderzoekers van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).  Ook wordt samengewerkt met de afdeling Biomedical Data Sciences LUMC.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert jou bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken.

prof. dr. Rob Tollenaar, afdelingshoofd Heelkunde
071 526 40 05

Solliciteren