Aanbevelingen voor betere zorg CVA-patiënten

5 februari 2018• NIEUWSBERICHT

Patiënten die een beroerte (Cerebro Vasculair Accident of CVA) hebben gehad, zijn gebaat bij een netwerk van goed gekwalificeerde zorgverleners die samenwerkingsafspraken maken met de ketenpartners. Dit is gebleken uit onderzoek van het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC), Sophia Revalidatie en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) naar de kenmerken en de succes- en faalfactoren van 15 eerstelijns CVA-netwerken.

CVA-patiënten blijken in de eerste lijn vaak niet de zorg te krijgen die zij nodig hebben. De afstemming tussen zorgverleners onderling en tussen de eerste en tweede lijn kan beter. Dat geldt ook voor het gebruik van bewezen effectieve behandelmogelijkheden. De onderzoekers doen aanbevelingen waarmee eerstelijns zorgverleners de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

Aanbevelingen

Op de website cvanetwerken.rrc.nl staan de onderzoeksuitkomsten, aanbevelingen en een overzicht van de 15 onderzochte CVA-netwerken met hun kenmerken. Ook bieden RRC, Sophia Revalidatie en het LUMC een format met handvatten voor bestaande en nieuwe CVA-netwerken. De handvatten bieden een handig middel voor het opzetten, professionaliseren en borgen van een netwerk. Met het verrichte onderzoek en het beschikbaar stellen van de format hopen de drie organisaties de zorg voor CVA-patiënten te verbeteren. Om de vorming en kwaliteit van eerstelijns netwerken verder te versterken werken Rijnlands Revalidatie Centrum, Sophia Revalidatie en het Leids Universitair Medisch Centrum aan een vervolgproject.

Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum zijn sinds 1 oktober 2017 bestuurlijk gefuseerd. Op 1 januari 2019 zullen de organisaties juridisch fuseren, waarbij zij samengaan in één nieuwe organisatie.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.