Blog: Een bijzondere relatie

16 juni 2016• BLOG

De relatie tussen een arts en een patiënt is een bijzondere relatie. Aan wie vertelt u zo uitgebreid over uw lichamelijke ongemakken als aan uw arts? En voor wie trekt u zo makkelijk uw kleren uit om u lichamelijk te laten onderzoeken?

Met uw arts hebt u een heel andere relatie dan bijvoorbeeld met uw loodgieter. Terwijl er op het eerste gezicht vooral overeenkomsten lijken te zijn. Er is een probleem, daarvoor roept u hulp in en u legt uit wat er aan de hand is. De specialist - arts of loodgieter - gaat op onderzoek uit, overlegt met u over de verschillende opties om het probleem op te lossen en samen kiest u voor de meest passende optie. Vervolgens gaat de arts of loodgieter aan de slag en als hij klaar is, kijken jullie samen of het resultaat afdoende is. 

Klachten serieus nemen

En toch voelt een probleem aan je lijf wel anders dan een lekkende dakgoot. Wat belangrijk is in een goede relatie tussen arts en patiënt is uitgebreid onderzocht bij artsen én patiënten. Uit al die onderzoeken en enquêtes blijkt dat patiënten het waarderen als de arts hun klachten of ziekte serieus neemt, voldoende tijd voor hen neemt en goed kan luisteren. Ook moet de arts over goede vakkennis beschikken en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied. Verder zien patiënten graag dat de arts op de hoogte is van hun ziekte(n), voorgeschiedenis en thuissituatie. 

Belangrijk voor de patiënten is dat de arts oog heeft voor de impact van de ziekte op het dagelijks functioneren. Ze vinden het heel vervelend als de arts geen andere behandelingsmogelijkheden biedt dan die ene voorgestelde behandeling, zich niet aan afspraken houdt of niet eerlijk is. En als heel storend ervaren ze het wanneer het consult telkens onderbroken wordt door telefoontjes of andere dingen.

Dokters hebben ook wensen

Maar ook dokters hebben zo hun wensen. Open communicatie - waarin patiënten eerlijk en zonder terughoudendheid vertellen over hun klachten en wensen, en geen informatie achterhouden - staat hierbij voorop. Dokters waarderen het als patiënten zich voorbereiden op het consult, meedenken en initiatief tonen bij de keuze van hun therapie en zich vervolgens netjes houden aan de adviezen en de behandeling. Wat volgens artsen niet helpt: wantrouwen, informatie achterhouden, te veeleisend zijn en niet of te laat op afspraken komen.

Onderzoek leert ook dat er best eens wat mis mag gaan in de relatie, zowel bij de arts als bij de patiënt. Zolang er eerlijk en open over gesproken kan worden, met respect, en er excuus gemaakt wordt, kunnen arts en patiënt na het voorval weer prima samen verder. Net als in een huwelijk of een vriendschap kan ook de relatie tussen een arts en een patiënt wel een ‘missertje’ verdragen. 

Wat als het echt niet goed loopt en erover praten niet helpt? Tja, dan rest niets anders dan een andere arts-patiënt-relatie opbouwen. Soms strandt een huwelijk of moet je een andere loodgieter zoeken. 

Aandacht geven

Gezondheid staat heel hoog in de rangorde van wat menselijk geluk bepaalt. Extra reden om alles wat met het bewaren en het herstellen van die gezondheid te maken heeft, zorgvuldig aandacht te geven. Dat geldt ook voor de relatie arts-patiënt. Gelukkig gaat het meestal goed tussen patiënten en hun dokters. En dat is ook waar beide partijen op uit zijn: een prettige, waardevolle en constructieve arts-patiënt-relatie.

Irene van Vliet is chef de (poli)kliniek Psychiatrie.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.