Pseudokroep

De arts heeft bij uw kind de diagnose pseudokroep gesteld, een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen. In deze folder leest u wat de ziekte inhoudt en welke behandeling mogelijk is.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Spoedeisende Hulp.

Onze zorg

Wat is Pseudokroep?

Pseudokroep (laryngitis subglottica) is een virale ontsteking van de bovenste luchtwegen, in de buurt van de stembanden, meestal voorafgegaan door een verkoudheid met hoesten.  

Deze ziekte komt veel voor, met name in de herfst en de winter, meestal bij kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 6 jaar. Het komt vaker bij jongens voor dan bij meisjes.  

Verschijnselen

De eerste symptomen treden meestal op in de avond of nacht.  

  • Door de ontsteking, zwellen de slijmvliezen in het bovenste deel van de luchtweg op.  
  • Daardoor wordt het inademen moeilijker en kan er benauwdheid optreden.  
  • Het ademen gaat vaak gepaard met een gierend geluid bij de inademing  
  • Het stemgeluid is meestal hees. Er kan een flinke hoest voorkomen, die lijkt op het geluid van een zeehond ('blafhoest').  
  • Het kind gaat vaak uit zichzelf rechtop zitten om zo goed mogelijk adem te kunnen halen.  
  • Meestal is er geen koorts, soms wat verhoging.  
Diagnose

De diagnose  

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de klachten van het kind. 

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandeling  

U kunt zelf een aantal dingen doen als uw kind een aanval van pseudokroep heeft:  

  • U kunt het kind gerust stellen: onrust en huilen verergeren de benauwdheid.  
  • Het is belangrijk om zelf rustig te blijven; iedere extra prikkel kan ervoor zorgen dat de benauwdheid toeneemt.  
  • Blijf bij uw kind en probeer hem/haar gerust te stellen of af te leiden.  
  • Warme en heldere dranken kunnen het slijm een beetje oplossen, wat eventuele klachten zou kunnen verlichten.

Meestal kan de behandeling gewoon thuis plaatsvinden. De gierende ademhaling is vaak binnen enkele uren weer verdwenen. Een aanval van pseudokroep kan één keer voorkomen, maar ook een aantal avonden achter elkaar. Een kind kan vaker dan één keer een pseudokroepaanval krijgen.  

Medicatie en ziekenhuis  

Soms is een kind zo benauwd dat de huisarts uw kind naar het ziekenhuis laat gaan. Daar wordt medicatie (desamethason) voorgeschreven die de ontsteking remt. Soms worden medicijnen (adrenaline) toegediend via een vernevelaar. Dit hulpmiddel vormt van de medicijnen een fijne nevel met daarin het medicijn. Het kind ademt het medicijn in via een maskertje. De medicatie komt daardoor precies op de plek waar het nodig is. Het kan zijn dat dit vernevelen vaker dan één keer gedaan moet worden. Door het medicijn wordt het ademhalen makkelijker. Het medicijn zorgt ervoor dat de zwelling afneemt waardoor de hoorbare, benauwde ademhaling verdwijnt.  

In enkele gevallen blijkt het vernevelen onvoldoende te werken. Het kan dan nodig zijn om uw kind de corticosteroïden (ontstekingsremmers) in drank of tabletvorm te geven, waardoor de zwelling van het slijmvlies nog meer vermindert en/of verdwijnt. Antibiotica geven heeft geen zin omdat het om een virusinfectie gaat. Soms moet uw kind een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven.  

In de meeste gevallen mag uw kind na vernevelen of na één nacht opname weer naar huis. De klachten kunnen in de avond/nacht weer toenemen, maar verdwijnen in de meeste gevallen na een paar dagen vanzelf. De hoest kan nog enkele dagen aanhouden. 

Meer informatie

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH), telefoonnummer: 071-5262025.