AC-luxatie (sleutelbeenluxatie)

De arts van de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft bij u een AC-luxatie (acromioclaviculaire luxatie) geconstateerd. Deze folder geeft informatie over de klachten en de behandeling van een AC-luxatie. Het is goed dat u zich realiseert dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen anders is.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Spoedeisende Hulp.

Onze zorg

Wat is AC-luxatie (sleutelbeenluxatie)?

De bovenkant van de schouder bestaat uit meerdere botdelen die door kapsels en banden met elkaar verbonden zijn. Het AC-gewricht is het gewricht dat te voelen is als het uitstekende botdeel boven op de schouder. Dit is het gewricht tussen sleutelbeen en schouder. Bij een luxatie zit een botdeel niet meer op de juiste plaats. Door scheuring van kapsel en banden van het AC-gewricht ontstaat AC-luxatie. AC-luxaties treden meestal op door een val op de bovenzijde van de schouder of door een val met uitgestrekte arm.

Verschijnselen

Bij een AC-luxatie heeft u veel pijn boven op de schouder. Als u de bovenarm ten opzichte van de schouder beweegt, neemt de pijn toe. Verder kan het zijn dat het uiteinde van het sleutelbeen hoger dan normaal staat. U ziet en voelt dan een knobbel vlak onder de huid. Dit herstelt in het algemeen met de tijd.

Diagnose

Diagnose 

Om een AC-luxatie vast te stellen, krijgt u een lichamelijk onderzoek. Daarnaast kunnen er röntgenfoto’s gemaakt worden. De ernst van beschadiging kan per persoon verschillend zijn. 

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Een AC-luxatie wordt met behulp van een mitella behandeld. Op de SEH heeft u deze van een verpleegkundige gekregen. Het doel van de mitella is om de beweging van uw arm te beperken zodat het gewricht minstens een week voldoende rust krijgt. 

Afhankelijk van de ernst van de klachten krijgt u een controle-afspraak mee voor de Poli Chirurgie.

Wat is de prognose?

Herstel 

Na een week nemen de klachten vaak al gedeeltelijk af. Als het met u arts besproken is, mag u de mitella dan ook aflaten. Bij de meeste patiënten herstelt het gewricht vanzelf. In enkele gevallen zal de specialist na het polikliniekbezoek alsnog fysiotherapie voorschrijven.  

Afhankelijk van de ernst van aandoening kan het soms maanden duren voor de schouder weer volledig belastbaar is. Bij sommige patiënten blijft de schouder bij belasting gevoelig. 

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen we bieden bij deze aandoening?

Nazorg

  • Probeer uw arm gedurende de eerste week zo veel mogelijk rust te geven. De mitella helpt daarbij. De eerste zes weken wordt zwaar tillen afgeraden. 
  • Om de genezing te stimuleren en eventuele pijn te voorkomen, krijgt u soms voor een aantal dagen pijnstillers voorgeschreven. Wij raden u aan deze pijnstillers ook daadwerkelijk in te nemen.
  • Het is van belang dat u de schouder oefent om verstijving te voorkomen. Doe overdag om de vier uur de draagdoek even af. Oefen de elleboog door deze enkele malen helemaal te buigen en te strekken. Hierna oefent u 1 minuut de schouder door deze rustig rond te zwaaien in kringen. Maak de kringen steeds groter, zowel linksom als rechtsom. Doe de mitella daarna weer om.
Meer informatie

Contact

Wanneer u nog vragen heeft over de behandeling, kunt u contact gedurende kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur) opnemen met de Gipskamer, telefoonnummer: 071-5263038. 

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, via 071-5262025.