Corneatopografie (hoornvliesscan)

Komt u voor een corneatopografie (hoornvliesscan)? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees meer over een corneatopografie (hoornvliesscan) bij het LUMC en hoe u zich kunt voorbereiden.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Oogheelkunde.

Onze zorg

Wat is Corneatopografie (hoornvliesscan)?

Het hoornvlies of de cornea is het voorste heldere deel van het oog. De bouw van het oog ziet er als volgt uit:  

Topografie is het in beeld brengen van de oppervlakte van het hoornvlies (zoals bijvoorbeeld een kaart van het landschap, heuvels, bergen, golven op het water e.d.). Tomografie is het beschrijven van het hoornvlies door het maken van een doorsnede door het voorste deel van het oog. Tijdens een meting met de corneatopograaf wordt de vorm van het hoornvlies nauwkeurig opgemeten. Het apparaat meet op meer dan 2000 punten de kromming van het hoornvlies. U voelt niets van het onderzoek. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Bij corneatomografie wordt met behulp van de Pentacam een doorsnede van de verschillende lagen van het hoornvlies gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om veel méér informatie te verzamelen over het brekend vermogen van het hoornvlies. Op elke plaats van het hoornvlies kan het brekend vermogen van het vóórvlak en het achtervlak van het hoornvlies gemeten worden. Tevens zijn verschillende berekeningen mogelijk die aangeven of het hoornvlies normaal of afwijkend is.

De Pentacam, het instrument waarmee in het LUMC de corneatopografie en corneatomografie uitgevoerd wordt.  

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:   

LUMC, polikliniek Oogheelkunde 
Routenummer 598, locatie J3 
Tel. 071 – 526 8030   

Voor afspraken
Het medisch secretariaat tussen 9:00 en 12:00 uur, toets 1   

Voor medische vragen
De verpleging tussen 08:30 en 17:00 uur, toets 2   

Voor overige vragen
Het medisch secretariaat tussen 9.00 – 16.00 uur, toets 4   

Buiten kantooruren
071 – 526 9111 (vragen naar dienstdoende arts-assistent afdeling Oogheelkunde)