Schildklierkanker

Schildklierkanker is een kwaadaardig gezwel van de schildklier. Het is een zeldzame aandoening. Jaarlijks wordt bij 300-400 Nederlanders schildklierkanker vastgesteld.

De schildklier zit in de hals net voor de luchtpijp en is een belangrijke hormoonproducerende klier. Zoals in elk orgaan kan ook in de schildklier een gezwel ontstaan. Wanneer u verdacht wordt van schildklierkanker komt u terecht in het Centrum voor Endocriene Tumoren in het LUMC. Daar wordt in multidisciplinair overleg de diagnose vastgesteld.

Wat doet de chirurg?

Bij schildklierkanker maakt een operatie meestal onderdeel uit van de behandeling. Alleen in uitzonderlijke gevallen (risico’s van de ingreep te groot) wordt afgezien van chirurgische behandeling. Bij patiënten met een knobbel waarvan onduidelijk is of die goed- of kwaadaardig is, worden de voordelen van een operatie afgewogen tegen de nadelen. Uw voorkeur speelt hierbij een rol. Het doel van deze operatie is om zekerheid omtrent de diagnose te krijgen.

Alle patiënten worden besproken tijdens het endocrinologisch-heelkundig overleg en vaak ook in het endocrinologisch-pathologisch overleg. Daarna wordt het advies met de patiënt besproken.

De operatie

Er zijn tenminste drie soorten operaties:

  • Totale thyreoïdectomie (schildklierverwijdering): de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd, dit gebeurt bij de meeste vormen van schildklierkanker.
  • Hemithyreoïdectomie (halve schildklier verwijdering): een helft van de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd. Bijvoorbeeld wanneer er in die helft van de schildklier een knobbel zit waarvan onduidelijk is of die goedaardig of kwaadaardig is.
  • Verwijdering van de halslymfeklieren (ook wel ‘halskliertoilet’, of ‘neck-dissectie’ genoemd): als er uitzaaiingen in de halslymfeklieren zitten, kan het noodzakelijk zijn om (een groot deel van) de halsklieren te verwijderen. Meestal worden dan niet alleen de aangedane klieren verwijderd, maar voor alle zekerheid ook de overige lymfeklieren waarin zich uitzaaiingen zouden kunnen bevinden.

Details over mogelijke complicaties, duur van de operatie en de zorg in de eerste dagen na de operatie leest u in de folder schildklieroperatie.

Meer informatie over schildklierkanker op www.kanker.nl