De Stomapolikliniek

Stoma en onderzoek

Scopie

Indien u opgeroepen bent voor een onderzoek op de scopie afdeling, is het goed om deze informatie door te lezen. In veel gevallen moet u voor een scopie darmvoorbereiding krijgen zodat de darm vrij is van ontlasting en het onderzoek optimaal gedaan kan worden.

Als u een stoma heeft en darmvoorbereiding moet krijgen, is het belangrijk dat u zakjes gebruikt die u kunt legen. De productie van de stoma zal tijdens en na de darmvoorbereiding namelijk fors toenemen. Door gebruik te maken van een leegbaar zakje, hoeft u niet keer op keer het materiaal te verwisselen. Voor de scopie is het advies contact op te nemen met uw stomaconsulent. Er is namelijk stomamateriaal dat kan blijven zitten tijdens de scopie zodat u dit niet hoeft te verwisselen op de scopieafdeling.

Een scopie van de darm kan via de anus worden gedaan, maar ook via de stoma. De scoop wordt dan via de stoma naar binnengebracht. Dit kan een vervelend gevoel geven. Tijdens de scopie wordt er wat lucht uw darm ingeblazen om een beter zicht te creëren. Het kan daarom zo zijn dat er na de scopie meer lucht uit uw stoma komt. Het filter kan om deze reden sneller verzadigen, waardoor het zakje bol gaat staan. Het is goed het zakje dan vaker te wisselen. Neem altijd extra stomamateriaal mee naar de scopieafdeling!

Operatie

Als u voor een operatie of opname wordt opgeroepen, is het verstandig uw eigen stomamateriaal mee te brengen. Op de verpleegafdeling is één soort stomamateriaal aanwezig. In principe maakt u gebruik van het materiaal van het ziekenhuis tijdens de opname. Het materiaal dat gebruikt wordt in het LUMC is materiaal van de firma Hollister.

Röntgenonderzoek

Voor een onderzoek op de röntgenafdeling is het goed om te informeren of u contrastvloeistof moet drinken of dat er contrastvloeistof toegediend moet worden via de stoma. Indien u contrastvloeistof moet drinken, bestaat de kans dat uw stomaproductie verhoogt. Het advies is dan ook om zakjes te gebruiken die u kunt legen, zodat u niet zo frequent het materiaal hoeft te wisselen. Ook is het belangrijk om altijd extra materiaal mee te brengen. Mocht er een ongelukje gebeuren, dan kunt u het materiaal altijd verwisselen.