CENTER-TBI en Net-QuRe

CENTER-TBI

De CENTER-TBI studie is een onderzoek naar traumatisch hersenletsel. Aan dit onderzoek dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, doen 70 centra uit 17 verschillende landen mee. CENTER-TBI heeft als doel informatie te verzamelen over de ongevallen, de medische verzorging en de uitkomsten van meer dan 5000 patiënten in de Europese Unie. Deze informatie zal geanalyseerd worden om meer inzicht te krijgen in de problemen die kunnen ontstaan na traumatische hersenschade en om behandelingen voor toekomstige patiënten te kunnen verbeteren.

Net-QuRe

Naast Center-TBI loopt ook een Nederlands onderzoek naar traumatisch hersenletsel: Net-QuRe. Dit onderzoek is tot stand gekomen dankzij een subsidie van de Hersenstichting en onderscheidt zich van Center-TBI door een focus op andere uitkomstbepalingen om de lange termijn effecten van verschillende behandelingen van traumatisch hersenletsel in kaart te brengen . Door analyse van deze gegevens kan de zorg voor deze patiënten in de toekomst verbeterd worden.  Het LUMC werkt hierin samen met het MCH in Den Haag, het Rijndam Revalidatiecentrum en het Erasmus MC in Rotterdam 

Patiënt

Aan patiënten die met traumatisch hersenletsel in het LUMC en MCH worden opgenomen vragen wij om deelname aan deze onderzoeken. Na de toestemming van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, verzamelen we gedurende twee jaar medische gegevens, wordt er  bloed afgenomen en vragen wij de patiënt vragenlijsten in te vullen. Verder nodigen wij de patiënt uit om na 6 maanden langs te komen in het ziekenhuis voor een aantal testjes op de computer. Uitgebreide informatie over deelname aan deze studie vindt u in de patiënteninformatiefolders.