Samen Oud, Samen Thuis

Achtergrond
Het Samen Oud, Samen Thuis onderzoek is uitgevoerd binnen de Leiden LangLeven Studie (LLS) . De LLS bestaat uit 421 unieke families, bestaande uit broer-zus paren van gemiddeld boven de 90 jaar, en hun kinderen met hun partners. In totaal zijn er 163 deelnemers geïncludeerd tussen februari en oktober 2012 met een leeftijd tussen 46 en 75 jaar en een BMI tussen 23 en 35 kg/m2. Uit onderzoek blijkt dat het eten van minder calorieën (oftewel een laag calorische voeding) en meer bewegen kan leiden tot langer leven en de kans op ouderdomsziekten, zoals sommige soorten kanker, diabetes type 2, en hart- en vaatziekten, vermindert. 

Doel 
In de Samen Oud, Samen Thuis studie onderzoeken we in de kinderen van de langlevende ouders en in hun huidige levenspartner wat bij hen het effect is van een voeding met minder calorieën (vermindering van 12.5%) in combinatie met meer beweging (vermeerdering van 12.5%) gedurende 13 weken. We kijken dan naar effecten op verschillende aspecten van gezond ouder worden, zoals de energiehuishouding.

Meer informatie
Voor de uitvoering van de Samen Oud, Samen Thuis studie werken de secties Ouderengeneeskunde (afdeling Interne Geneeskunde) en Moleculaire Epidemiologie (Medische Statistiek en Bioinformatica) van het LUMC samen met de Wageningen Universiteit. Voor meer informatie kunt u contact (leidenlangleven@lumc.nl) opnemen of de website www.leidenlangleven.nl bezoeken.