Organisaties vinden elkaar in Duurzame kilometers

12 oktober 2017• PERSBERICHT

Het Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, VNO-NCW West en gemeente Leiden hebben op 11 oktober de intentieverklaring ‘Duurzame kilometers’ ondertekend van Economie071. Henk Gerla (lid Raad van Bestuur LUMC): “Met dit initiatief willen wij medewerkers die binnen een straal van 5 kilometer van het werk wonen, stimuleren om met ‘groen’ vervoer naar het werk te komen. Denk aan de fiets of het openbaar vervoer. We zijn tevreden als eind 2018 zo’n 90% van onze medewerkers de auto laat staan.”

Ondertekening intentieverklaring Duurzame kilometers door Henk GerlaBetrokken organisaties werken door de verklaring samen aan minder verkeersbewegingen, minder CO2-uitstoot van voertuigen, betere bereikbaarheid en leefbaarheid en het stimuleren van duurzame alternatieven. Duurzaam in de zin dat er een blijvende gedragsverandering plaatsvindt en duurzaam in de zin dat het bijdraagt aan een fitte en gezonde levensstijl. Per organisatie wordt de intentie verder ingevuld met eigen maatregelen en voorzieningen om de doelstelling te halen.

Ideeën uitwisselen

De intentieverklaring heeft ook een praktische kant. Organisaties gaan ervaringen uitwisselen rondom de inzet van voorzieningen en maatregelen. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden en kan een succesvol gebleken aanpak snel door anderen worden omarmd. Hier wordt ook de verbinding gezocht met andere projecten van Economie071 zoals HUBspot (centrum voor innovatie en ondernemerschap) en het Centrum voor Vitaliteit.

Olievlek

De overige partners van Economie071 zijn uitgenodigd om de komende tijd aan te haken door de intentieverklaring mee te ondertekenen. Vervolgens wordt die vraag ook gesteld aan de 100 grootste bedrijven in de Leidse regio. Bij deze uitrol, waarbij het initiatief zich als een olievlek verspreidt, wordt slim opgetrokken met Bereikbaar Haaglanden.

Economie071

Voor het versterken van de economie in de Leidse regio werken zes gemeenten, ondernemersverenigingen en onderwijs- en kennisinstellingen samen. Onder de vlag van Economie071 voeren zij gezamenlijke projecten uit.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.