Transplantatie Immunologie

Niertransplantatie is een levensreddende en kwaliteit van leven verhogende ingreep, maar noodzaakt ook het levenslange gebruik van medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken. Niertransplantatie resulteert in een sterke en unieke immunologische reactie. De huidige immunosuppressieve medicatie levert goede resultaten op de korte termijn, maar gaat ook gepaard met complicaties, vooral op langere termijn.

Het onderzoek binnen het immunologisch laboratorium van de afdeling Nierziekten is gericht op het ontrafelen en begrijpen van de immunologische en ontstekings processen betrokken bij transplantaat afstoting. Traditioneel is de aandacht voornamelijk uitgegaan naar één specifieke tak van het immuunsysteem, de T cellen. Intussen is echter duidelijk geworden dat afstoting van getransplanteerde organen een zeer complex proces is waarbij vele armen van het immuunsysteem betrokken zijn.

Immunologie

Binnen ons onderzoek hebben wij aandacht voor de rol van het aangeboren immuunsysteem, vooral complement factoren, in de vroege ischemische schade, en voor de actieve rol die het nierepitheel speelt in de lokale ontstekingsreactie. Verder is er uitgebreid onderzoek naar professioneel antigeen presenterende cellen, zoals dendritische cellen, die een centrale rol spelen in het aansturen van de immuunreactie en die aanknopingspunten bieden om nieuwe vormen van therapie te ontwikkelen. Experimenteel en klinisch wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheid om cellen met immuunregulerende functies, zoals gemoduleerde dendritische cellen, macrofaag subpopulaties of mesenchymale stam cellen te gebruiken als cellulaire therapie. Dit zou er toe moeten leiden dat na transplantatie de immuunsuppressie op een gecontroleerde manier verminderd, en in de ideale situatie zelfs volledig gestopt, kan worden. Om zover te komen wordt een sterke integratie van klinisch en basaal wetenschappelijk onderzoek nagestreefd.