Thema's

Het secretariaat van de METC LDD streeft ernaar om op termijn de "Thema's" verdere invulling te geven.  Voor nu is alleen het thema 'verzekeringen' beschikbaar.