Begroting LUMC onderzoek

De procedure voor een begroting kan parallel geschieden aan de inhoudelijke toetsing door de METC.

Voor onderzoek in het LUMC: voor het opstellen van een begroting en het aanmaken van een trialcode kunt u terecht bij het Projectenbureau.  Neemt u hiervoor contact op met  mw. L. Dorama: L.H.Dorama@lumc.nl.

Er is uiteindelijk een positief besluit van de METC én een trialcode nodig voordat de studie kan starten.