Historie

Sinds 1965 beoordeelt de Commissie Medische Ethiek medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Op 19 november 1999 is zij door de CCMO erkend als instellingsgebonden medisch-ethische toetsingscommissie in de zin van de WMO, waarmee zij tevens een zelfstandig bestuursorgaan is geworden. De CME is bestuurlijk gekwalificeerd als adviesorgaan van de Raad van Bestuur van het LUMC en adviseert de Raad van Bestuur ook over medisch-ethische kwesties in het algemeen.