Reikwijdte WMO

De reikwijdte van de WMO bepaalt of een onderzoek moet worden beoordeeld volgens de in de WMO beschreven procedures.

Onderzoek valt onder de WMO wanneer aan twee voorwaarden is voldaan:

  • er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek,
  • en personen worden aan handelingen onderworpen of hem worden gedragingen opgelegd.

In de meeste gevallen is het duidelijk wanneer er sprake van WMO onderzoek.  

Onderzoek waarbij patiĆ«nten geneesmiddelen krijgen toegediend om de veiligheid en werking van de geneesmiddelen te bestuderen is onderzoek in de zin van de WMO. 

Wanneer men de resultaten van een therapie retrospectief door middel van statusonderzoek in kaart wilt brengen is dit onderzoek dat niet valt onder de WMO.

Vaak bestaat er twijfel of een onderzoek wel of niet onder de WMO valt.

Op de website van de CCMO vindt u een uitgebreide beschrijving van beide WMO voorwaarden en een stappenplan waarmee u kunt nagaan er in het geval van uw onderzoek sprake is van onderzoek in de zin van de WMO.

Twijfelt u nog, dan kunt u uw vraag hierover voorleggen aan de secretarissen van de METC-LDD.
U dient dan een correcte omschrijving van de onderzoeksvraag en de geplande methoden voor te leggen. Indien nodig wordt uw vraag voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de commissie.