Wetgeving

In Nederland mag medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen uitsluitend worden uitgevoerd als een erkende medisch-ethische toetsingscommissie dit onderzoek positief heeft beoordeeld. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) regelt deze toetsing.

Wetenschappelijk onderzoek met mensen is volgens de WMO

Onderzoek waarvan deel uitmaakt: het onderwerpen van personen aan handelingen of het opleggen aan personen van een bepaalde gedragswijze. De WMO heeft uitsluitend betrekking op wetenschappelijk onderzoek.
Er zijn twee voorwaarden die aangeven of een wetenschappelijk onderzoek WMO plichtig is, een korte weergave hiervan vindt u op deze website onder reikwijdte WMO.

Het doen van WMO-plichtig onderzoek zonder positief oordeel van een erkende toetsingscommissie (METC/CCMO) is strafbaar.