Tijdens en na het onderzoek

Tijdens en na het WMO-onderzoek is de onderzoeker gehouden de toetsende commissie op de hoogte te stellen van de voortgang en de eindresultaten.

Tijdens het WMO-onderzoek is de onderzoeker gehouden de toetsende commissie jaarlijks op de hoogte te stellen van de voorgang van de studie. De eerste rapportage moet binnen een jaar na de datum van het oordeel ingediend worden. Voortgangsrapportages kunnen worden ingediend met het voortgangsformulier van de CCMO en/of met een eigen opzet die de voortgang even gestructureerd weergeeft.

Opschorting of beƫindiging van het WMO-onderzoek dient te worden gemeld met het 'formulier melden einde studie' B6 van de CCMO

Bij geneesmiddelenstudies dient eveneens het 'declaration end of trial' formulier (B7) ingediend te worden bij de bevoegde instantie. .

Na het onderzoek dient binnen een jaar na beĆ«indiging het eindrapport te worden ingediend bij de toetsende commissie. Het eindrapport zal plenair worden besproken in de commissievergadering.