Niet-WMO onderzoek LUMC

Wanneer u als onderzoeker in het LUMC een onderzoek wilt gaan doen dat niet onder de WMO valt, dient u dit onderzoek aan de METC voor te leggen voor een zorgvuldigheidstoets. U ontvangt voor het onderzoek dan een Verklaring van geen bezwaar.

Voor de beoordeling vraagt de METC u de volgende documenten in te dienen in formaat PDF naar metc-ldd@lumc.nl

Prospectief niet-WMO-onderzoek:

A1. aanbiedingsbrief, gedateerd en ondertekend
C1. onderzoeksprotocol (gebruik als basis het LUMC-specifieke protocol op basis van de CCMO template)
E1. informatiebrief voor proefpersonen Verplicht in CCMO format!
E1. informatiebrief LUMC versie! op basis van CCMO format; verplicht voor LUMC investigator intiated onderzoek
E1. Informatiebrief voor kinderen tot 16 jaar Bij voorkeur in dit CCMO format!
E2. toestemmingsformulier(en)
F1. vragenlijsten (indien van toepassing)
K1. goedkeuring wetenschapscommissie(s) van alle betrokken afdelingen
---      overige documenten die voor uw onderzoek van belang zijn.

Retrospectief niet-WMO-onderzoek (dossier onderzoek met gegevens; LET OP: niet bedoeld voor onderzoek met lichaamsmateriaal!): 

A1. aanbiedingsbrief
C1. protocol onderzoek met gegevens; gebruik uitsluitend de laatste versie van het template in iProva
K1. goedkeuring wetenschapscommissie
--- overige documenten die voor uw onderzoek van belang zijn.

Niet-WMO onderzoek met lichaamsmateriaal:

A1. aanbiedingsbrief
C1. protocol onderzoek met gegevens; gebruik uitsluitend de laatste versie van het template in iProva
K1. goedkeuring wetenschapscommissie
--- overige documenten die voor uw onderzoek van belang zijn.

Een ABR-formulier en een begrotingsformulier is voor het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar dus niet nodig.

De METC kijkt altijd naar de zorgvuldigheid voor het eigen centrum.
Dit betekent dat wanneer het onderzoek in meerdere centra wordt uitgevoerd, de METC van het LUMC alleen voor de uitvoering in het LUMC een Verklaring van geen bezwaar afgeeft. Wanneer het onderzoek al elders is getoetst, vindt door de METC een marginale beoordeling plaats.

Onder reikwijdte WMO vindt u uitleg over de vraag wanneer onderzoek wel of niet onder de WMO valt.  

Bij niet WMO-plichtig onderzoek vindt u meer uitleg over de wet-en regelgeving waaraan wordt getoetst in het kader van de zorgvuldigheid.