Het Ziekenhuis als deelnemend centrum

Wanneer u als onderzoeker in een van de Haagse ziekenhuizen wilt deelnemen aan een multicenterstudie die al initieel goedgekeurd is door een METC, dient u, alvorens u van start kunt gaan, een toestemming te verkrijgen van de Raad van Bestuur van dat ziekenhuis. Hiervoor kunt u zich wenden door het Wetenschapsbureau van dat Haagse ziekenhuis.

HMC en Groene Hart Ziekenhuis: Landsteiner Instituut
Reinier de Graaf Groep: Christa Storm c.storm@rdgg.nl
HAGA ziekenhuis: HAGA wetenschapsbureau

Wanneer u als onderzoeker in het LUMC wilt deelnemen aan een multicenterstudie die al initieel goedgekeurd is door een METC, dient u, alvorens u van start kunt gaan, een toestemming te verkrijgen van de Raad van Bestuur van het LUMC.

U dient voor het LUMC als deelnemend centrum de volgende procedure te volgen.

1. U bespreekt de uitvoering van het multicenteronderzoek met uw afdelingshoofd. Indien u en uw afdelingshoofd kunnen instemmen met de criteria zoals genoemd in de Onderzoeksverklaring, kan deze door het afdelingshoofd worden ondertekend.

2. U stuurt vervolgens de Onderzoeksverklaring met uw CV naar de officiĆ«le indiener van het onderzoek zoals vermeld in het ABR-formulier. 

3. Na goedkeuring door de toetsende METC van deelname door het LUMC aan de studie, dient u het dossier in bij de METC-LDD zoals hieronder beschreven.

4. Het secretariaat van de METC-LDD controleert vervolgens:
of het onderzoeksdossier overeenkomt met de in het positief besluit vermelde documenten (kloppen de versienummers, etc.);
of het onderzoek aangemeld dient te worden bij de verzekeraar (CentraMed) en zal dit voor onderzoeker verzorgen;
of het proefpersonen-informatieformulier is voorzien van de contactgegevens van de onderzoekers in het LUMC.

5. U ontvangt via de METC-LDD van de Raad van Bestuur een toestemming voor de uitvoering van het onderzoek in het LUMC. U kunt van start met het onderzoek in het LUMC.


Onderzoeksdossier zoals gevraagd door het secretariaat van de METC-LDD:

Met ingang van 13-10-2020 wil de METC-LDD graag het HELE* dossier ontvangen, als volgt:

Het hele dossier inclusief de besluit(en) van de toetsende commissie.
Uitsluitend in PDF's graag mailen naar metc-ldd@lumc.nl 
Ondertekende aanbiedingsbrief ook op papier, met een 'natte handtekening', sturen naar de METC-LDD Postzone P5-P

*
- Van alle bestanden alleen de laatst goedgekeurde versies, indien er al meerdere besluiten zijn geweest (primair en amendementen).
- Let daarbij goed op de laatst goedgekeurde versienummers!
- Van het PIF de goedgekeurde versie en een specifieke LUMC versie, gebaseerd op de goedgekeurde versie
- Informatie over andere deelnemende centra (Onderzoeksverklaringen, CV's etc.) hoeft niet bij de METC-LDD ingediend te worden
- Het contract dient ondertekend te zijn!