Multicenteronderzoek

In dit onderdeel vindt u de praktische stappen die u dient te volgen in het toetsingstraject van een multicenteronderzoek.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen “de CME als toetsende commissie” en “het LUMC als deelnemend centrum”.

De procedure multicenteronderzoek wordt in het LUMC uitgevoerd in overeenstemming met de gewijzigde Richtlijn Externe Toetsing 2012.

Er is tevens een brochure beschikbaar: Het verkrijgen van goedkeuring voor multicenter onderzoek.

Let op: Wanneer u als hoofdonderzoeker van een multicenteronderzoek in het LUMC werkzaam bent, verwacht de Raad van Bestuur van het LUMC van u, dat u het onderzoeksdossier ter beoordeling voorlegt aan de CME (en niet aan een andere erkende METC).