Multicenteronderzoek

In dit onderdeel vindt u de praktische stappen die u dient te volgen in het toetsingstraject van een multicenteronderzoek.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen “de METC als toetsende commissie” en “het ziekenhuis als deelnemend centrum”.

De procedure multicenteronderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met de gewijzigde Richtlijn Externe Toetsing 2012.

Er is tevens een brochure beschikbaar: Het verkrijgen van goedkeuring voor multicenter onderzoek.

Let op: Wanneer u als hoofdonderzoeker van een multicenteronderzoek in het LUMC werkzaam bent, verwacht de Raad van Bestuur van het LUMC van u, dat u het onderzoeksdossier ter beoordeling voorlegt aan de METC-LDD (en niet aan een andere erkende METC).