Toetsingsprocedures

In dit deel van de website vindt u meer uitleg over de verschillende toetsingsprocedures die u kunt volgen bij de CME.

Indienen documenten:

De CME als toetsende commissie 
U brengt uw onderzoeksdossier (op papier, dubbelzijdig) volgens de CCMO dossieropbouw bij het secretariaat van de Commissie Medische Ethiek, kamer H0-47/H0-50 - Route 454, op dinsdag en donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur. 

Daarna dient u het dossier ook digitaal in, per e-mail (cme@lumc.nl) of op CD, volgens de CCMO dossieropbouw, in separate bestanden. De bestanden dienen in het formaat PDF te zijn, voorzien van een versienummer in een voetnoot.

Het LUMC als deelnemend centrum
U dient het dossier uitsluitend digitaal in, per e-mail (cme@lumc.nl) of op CD, volgens de CCMO dossieropbouw, in separate PDF-bestanden  benoemd volgens CCMO codering; aanbiedingsbrief ondertekend ook op papier per post naar CME H1-Q

Geneesmiddelenonderzoek moet gelijktijdig worden ingediend bij CCMO. De CCMO voert bij geneesmiddelen onderzoek als Bevoegde Instantie een marginale toets uit.