Toetsingsprocedures

In dit deel van de website vindt u meer uitleg over de verschillende toetsingsprocedures die u kunt volgen bij de CME.

Indienen documentenUw onderzoeksdossier moet worden ingediend volgens vastgestelde dossieropbouw (op papier, dubbelzijdig in enkelvoud) bij het secretariaat van de Commissie Medische Ethiek, kamer H0-50 op dinsdagmiddag en donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur.

Daarbij dient het dossier ook digitaal aangeleverd te worden, per e-mail (cme@lumc.nl) of op CD, volgens vastgestelde dossieropbouw, in separate bestanden. De bestanden dienen in het formaat PDF te zijn, voorzien van een versienummer (in voetnoot).

Geneesmiddelenonderzoek moet gelijktijdig worden ingediend bij CCMO. De CCMO voert bij geneesmiddelen onderzoek als Bevoegde Instantie een marginale toets uit.