Toetsingsprocedures

Naar welke commissies en instanties moet ik mijn onderzoeksdossier sturen?  Paul Janssen Futurelab heeft een hulpmiddel, de Committee Finder tool, ontwikkeld waarmee u snel kunt vinden naar welke commissies en instanties u uw onderzoeksdossier moet sturen om goedkeuring aan te vragen voor uw klinisch onderzoek.

Voor de CME van het LUMC vindt u in dit deel van de website meer uitleg over de verschillende toetsingsprocedures die u kunt volgen.

Indienen documenten:

U dient het dossier digitaal in, per e-mail (cme@lumc.nl) of op CD of USB-stick, volgens de CCMO dossieropbouw, in separate bestanden. 

Documenten indien nodig ondertekend scannen!

De bestanden dienen in het formaat PDF te zijn, voorzien van een versienummer en/of datum in een voetnoot.

De codering en naamgeving van de bestanden dient volgens de CCMO-dossieropbouw te zijn.

N.B. De aanbiedingsbrief moet met 'natte handtekening' ook op papier naar de postzone van de CME gestuurd worden.

Geneesmiddelenonderzoek moet gelijktijdig worden ingediend bij CCMO. De CCMO voert bij geneesmiddelen onderzoek als Bevoegde Instantie een marginale toets uit.