Toetsingsprocedures

In dit deel van de website vindt u meer uitleg over de verschillende toetsingsprocedures die u kunt volgen. De werkwijze voor de Haagse ziekenhuizen is iets anders dan voor het LUMC. In de documentenlijst kunt u op document-niveau de verschillen zien.

Naar welke commissies en instanties moet ik mijn onderzoeksdossier sturen?  Paul Janssen Futurelab heeft een hulpmiddel, de Committee Finder tool, ontwikkeld waarmee u snel kunt vinden naar welke commissies en instanties u uw onderzoeksdossier kunt/moet sturen om goedkeuring aan te vragen voor uw klinisch onderzoek.

LUMC  investigator initiated onderzoek: Gaat het om een LUMC investigator initiated studie, waarvan het LUMC verrichter is, kijk dan op de  pagina  van  Good Research Practice op iProva voor  specifieke  LUMC procedures, waaronder specifieke formats van een LUMC-protocol en LUMC-PIF.

Toetsing en Raad van Bestuur
De METC-LDD voert de medisch-ethische toetsing uit. 
- Voor de uitvoering van het onderzoek in het LUMC verzorgt zij ook de toestemming van de RvB van het LUMC.
- Voor uitvoering van het onderzoek in een van de Haagse ziekenhuizen dient de toestemming van de RvB via een Wetenschapsbureau te lopen. (kijk bij multicenter onderzoek- ziekenhuis als deelnemend centrum)

Bij het uiteindelijke positieve besluit wordt een apart statement in het Engels gevoegd dat de METC een positief besluit heeft genomen.
Een apart positief besluit in het Engels is niet meer mogelijk.

De vraagbrief en andere officiƫle correspondentie zal in het Nederlands gevoerd worden.

Indienen documenten:

U dient het dossier digitaal in, per e-mail (metc-ldd@lumc.nl) in separate bestanden. 

Documenten indien nodig ondertekend scannen!

De bestanden dienen in het formaat PDF te zijn, voorzien van een versienummer en/of datum in een voetnoot.

De codering en naamgeving van de bestanden dient volgens de CCMO-dossieropbouw te zijn. Zie de downloads hieronder met toelichting.

Geneesmiddelenonderzoek moet parallel worden ingediend bij CCMO. De CCMO voert bij geneesmiddelen onderzoek als Bevoegde Instantie een marginale toets uit.