Toetsingsprocedures

Naar welke commissies en instanties moet ik mijn onderzoeksdossier sturen?  Paul Janssen Futurelab heeft een hulpmiddel, de Committee Finder tool, ontwikkeld waarmee u snel kunt vinden naar welke commissies en instanties u uw onderzoeksdossier moet sturen om goedkeuring aan te vragen voor uw klinisch onderzoek.

In dit deel van de website vindt meer uitleg over de verschillende toetsingsprocedures die u kunt volgen. De werkwijze voor de Haagse ziekenhuizen is iets anders dan voor het LUMC. In de documentenlijst kunt u op document-niveau de verschillen zien.

Toetsing en Raad van Bestuur

De METC-LDD voert de medisch-ethische toetsing uit. 
- Voor de uitvoering van het onderzoek in het LUMC verzorgt zij ook de toestemming van de RvB van het LUMC.
- Voor uitvoering van het onderzoek in een van de Haagse ziekenhuizen dient de toestemming van de RvB via een Wetenschapsbureau te lopen.
- kijk bij multicenter onderzoek- ziekenhuis als deelnemend centrum

Indienen documenten:

U dient het dossier digitaal in, per e-mail (metc-ldd@lumc.nl) of op CD of USB-stick, in separate bestanden. 

Documenten indien nodig ondertekend scannen!

De bestanden dienen in het formaat PDF te zijn, voorzien van een versienummer en/of datum in een voetnoot.

De codering en naamgeving van de bestanden dient volgens de CCMO-dossieropbouw te zijn. Zie de downloads hieronder met toelichting.

N.B. De aanbiedingsbrief moet met 'natte handtekening' ook op papier naar de postzone van de METC-LDD gestuurd worden.

Geneesmiddelenonderzoek moet parallel worden ingediend bij CCMO. De CCMO voert bij geneesmiddelen onderzoek als Bevoegde Instantie een marginale toets uit.