Toetsingsprocedures

In dit deel van de website vindt u meer uitleg over de verschillende toetsingsprocedures die u kunt volgen bij de CME.

Indienen documenten:

De CME als toetsende commissie én Het LUMC als deelnemend centrum
U dient het dossier digitaal in, per e-mail (cme@lumc.nl) of op CD of USB-stick, volgens de CCMO dossieropbouw, in separate bestanden.
De bestanden dienen in het formaat PDF te zijn, voorzien van een versienummer in een voetnoot.
De codering en naamgeving van de bestanden dient volgens de CCMO-dossieropbouw te zijn.

N.B. De aanbiedingsbrief moet met 'natte handtekening' ook op papier naar de postzone van de CME gestuurd worden.

Geneesmiddelenonderzoek moet gelijktijdig worden ingediend bij CCMO. De CCMO voert bij geneesmiddelen onderzoek als Bevoegde Instantie een marginale toets uit.