Verzekeringen

De CCMO heeft per 01-07-2015 een nieuw verzekeringsbesluit genomen voor multi-center studies. Lees alles hierover op de website van de CCMO

Bij multicenteronderzoek wordt door de verrichter een 'verklaring proefpersonenverzekering' afgegeven t.b.v. alle deelnemende centra. Zie de website van de CCMO onder G1 voor een bruikbare download.

De verzekeringsbijlage van de PIF-template van de CCMO kunt u als model-tekst gebruiken om in het proefpersonen-informatieformulier te zetten, in het geval dat de studie verzekerd wordt door het ziekenhuis zelf.
U vult dan alleen de informatie in die u uit de WMO-verklaring kunt halen. De rest laat u zitten.
Het is niet de bedoeling dat de proefpersoon de WMO-verklaring zelf krijgt.

Polissen:

Het LUMC proefpersonenverzekeringscertificaat (WMO verklaring) van Centramed is hieronder te downloaden.

De LUMC aansprakelijkheidsverzekering is eveneens afgesloten bij Centramed en hieronder te downloaden.

Voor andere ziekenhuizen kunt u zich tot het Wetenschapsbureau van dat ziekenhuis wenden.