Historie

De Commissie Medische Ethiek beoordeelde sinds 1965 medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Op 19 november 1999 is zij door de CCMO erkend als instellingsgebonden medisch-ethische toetsingscommissie in de zin van de WMO, waarmee zij tevens een zelfstandig bestuursorgaan is geworden. De CME was bestuurlijk gekwalificeerd als adviesorgaan van de Raad van Bestuur van het LUMC en adviseerde de Raad van Bestuur ook over medisch-ethische kwesties in het algemeen.

De METC Zuidwest Holland beoordeelde onderzoek voor de volgende instellingen:
Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag (locaties Westeinde, Bronovo en Antoniushove te Leidschendam);HagaZiekenhuis, Den Haag (locaties Leyenburg, Sportlaan en Juliana Kinderziekenhuis); Reinier de Graaf, Delft (locatie Diaconessenhuis te Voorburg)
De METC-ZWH was een door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek erkende METC, op grond van artikel 16 van de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van alle deelnemende instellingen. Zij beoordeelde geen fase I geneesmiddelenonderzoek.

De beide commissies zijn gefuseerd per 1 juni 2019 en gaan verder onder de naam Medisch-Ethische Toetsingscommissie Leiden Den Haag Delft (METC-LDD). De METC-LDD is gevestigd in het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden.