Begroting LUMC onderzoek

De procedure voor een LUMC-begroting kan parallel geschieden aan de inhoudelijke toetsing door de METC.

Voor onderzoek in het LUMC: voor het opstellen van een LUMC-begroting en het aanmaken van een trialcode kunt u terecht bij het Projectenbureau.

Hiertoe neemt uitsluitend de LUMC-onderzoeker zelf contact op met Mw. L. Dorama: L.H.Dorama@lmc.nl

Er is uiteindelijk een positief besluit van de METC én een trialcode nodig voordat de studie kan starten.