Documenten

Indiening van onderzoeksvoorstellen bij de METC dient te gebeuren middels een standaard onderzoeksdossier.
Dit is een landelijke gebruikte indeling van alle benodigde documenten.

Een uitgebreide toelichting bij het standaardonderzoeksdossier vindt u op de website van de CCMO onder standaard onderzoeksdossier

In dit hoofdstuk vindt u enkele documenten die nodig zijn voor het indienen van een onderzoeksdossier bij de METC.