Documenten

Indiening van onderzoeksvoorstellen bij de CME dient te gebeuren middels een standaard onderzoeksdossier.
Dit is een landelijke gebruikte indeling van alle benodigde documenten.

Een uitgebreide toelichting bij het standaardonderzoeksdossier vindt u op de website van de CCMO onder onderzoeksdossier en formulieren

In dit hoofdstuk vindt u enkele documenten die nodig zijn voor het indienen van een onderzoeksdossier bij de CME.