Belangrijke mededelingen!

Per 17-09-2018: Zie onze contactpagina voor spreekuur op afspraak

Proefpersoneninformatieformulier AVG-proof?
Zie onze pagina proefpersoneninformatieformulier voor het juiste format

Digitalisering:
De dossiers voor alle soorten onderzoek hoeven niet meer op papier te worden ingediend. Ook alle amendementen/addenda van al lopende onderzoeken en reacties etc.hoeven niet meer op papier.
Alles kan in PDF's naar metc-ldd@lumc.nl / - . Andere formats (Word, jpeg etc) worden helaas niet meer geaccepteerd.
Wél nog bij een nieuwe studie ook een ondertekende aanbiedingsbrief met een 'natte' handtekening per post sturen naar het postadres van de METC-LDD.