Belangrijke mededelingen!

Wij verzoeken u om het secretariaat zo min mogelijk te storen. U bent in ieder geval altijd van harte welkom tijdens het inloopspreekuur op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 u. in H0-47 en H0-50. Zie onze contactpagina.
Het spreekuur van donderdag is komen te vervallen m.i.v. 08-02-2018.

Verhuizing en Digitalisering uitgebreid: 
De CME verhuist op 7 mei 2018 naar P-05-022.
Met directe ingang hoeven alle dossiers voor alle soorten onderzoek niet meer op papier te worden ingediend. Ook alle amendementen/addenda van al lopende onderzoeken hoeven niet meer op papier. Ook reacties etc. hoeven niet meer op papier. Alles kan in PDF's naar cme@lumc.nl
Wél nog bij een nieuwe studie ook een ondertekende aanbiedingsbrief met een 'natte' handtekening per post sturen naar het postadres van de CME.