Belangrijke mededelingen!

Wij verzoeken u om het secretariaat zo min mogelijk te storen. U bent in ieder geval altijd van harte welkom tijdens het inloopspreekuur op dinsdag tussen 16.00 en 17.00 u. in P5-22. Zie onze contactpagina.

Zomerreces is van 30 juli t/m 12 augustus 2018. De vergaderingen in deze periode vervallen.

Digitalisering :
De dossiers voor alle soorten onderzoek hoeven niet meer op papier te worden ingediend. Ook alle amendementen/addenda van al lopende onderzoeken en reacties etc.hoeven niet meer op papier.
Alles kan in PDF's naar cme@lumc.nl. Andere formats (Word, jpeg etc) worden helaas niet meer geaccepteerd.
Wél nog bij een nieuwe studie ook een ondertekende aanbiedingsbrief met een 'natte' handtekening per post sturen naar het postadres van de CME.