Voor wie toetsen wij nog meer?

In overleg met de Raad van Bestuur beoordeelt de CME ook medisch-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van andere instellingen in de regio, mits de werklast van de commissie dit toelaat.

De commissie beoordeelt onderzoeksvoorstellen in de zin van de WMO die haar worden voorgelegd door onder andere:

 • Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium-LUMC.
 • Alrijne te Leiden en Leiderdorp.
 • Center for Human Drug Research te Leiden.
 • Centrum '45 te Oegstgeest
 • Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.
 • Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.
 • Parnassia Groep te 's Gravenhage
 • Regionale Ambulance Dienst Holland Midden te Leiden.
 • Rivierduinen te Leiden.
 • Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden
 • Stichting Trombosedienst Leiden en omstreken te Leiden.
 • TNO-Preventie & Gezondheid te Leiden.

Meer informatie vindt u onder reglement in bijlage I.