Voor wie toetsen wij nog meer?

In overleg met de Raad van Bestuur beoordeelt de CME ook medisch-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van andere instellingen in de regio, mits de werklast van de commissie dit toelaat.

De commissie beoordeelt onderzoeksvoorstellen in de zin van de WMO die haar worden voorgelegd door onder andere:

 • Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium-LUMC
 • Alrijne ziekenhuis te Leiden en Leiderdorp
 • Center for Human Drug Research te Leiden
 • Centrum '45 te Oegstgeest
 • Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden
 • Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
 • Haaglanden Medisch Centrum (locaties Westeinde en Bronovo te Den Haag en Antoniushove te Leidschendam)
 • Haga Ziekenhuis (locaties Leyenburg, Sportlaan en Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag)
 • Parnassia Groep te Den Haag
 • Regionale Ambulance Dienst Holland Midden te Leiden
 • Reinier de Graaf te Delft (locatie Diaconessenhuis te Voorburg)
 • Rivierduinen te Leiden
 • Rijnlands Revalidatie Centrum te Leiden
 • Stichting Trombosedienst Leiden en omstreken te Leiden
 • TNO-Preventie & Gezondheid te Leiden

Meer informatie vindt u onder reglement in bijlage I.