Reglement

In het reglement van de CME vindt u informatie over:

  • de soorten onderzoek die worden beoordeeld,
  • de benoeming van de leden,
  • de werkwijze,
  • de instellingen waarvoor als METC wordt opgetreden - zie bijlage I,
  • en de wijze waarop klachten kunnen worden ingediend - zie bijlage II.