Vasculaire Nefrologie

Patiënten met chronisch nierfalen hebben een hoger risico op het verkrijgen van hart en vaatziekten. Daarom is het voorkomen en behandelen van hart en vaatziekten een belangrijk aspect van zowel de patiëntenzorg als het onderzoek van de afdeling nierziekten. Tegelijkertijd is de beschadiging van de bloedvaten in de nier zelf een van de oorzaken van het verlies van nierfunctie, vooral bij patiënten met diabetes of vroeg in het proces van afstoting van de getransplanteerde nier. Ons onderzoek is er vooral op gericht om vaatschade te begrijpen, te voorkomen en uiteindelijk, te kunnen herstellen.

Het klinisch onderzoek richt zich met name of het effect van risicofactoren zoals die aanwezig zijn bij nierfalen en diabetes op de structuur en functie van de bloedvaten. Daarnaast bestuderen wij in hoeverre geneesmiddelen deze vaatschade kan voorkomen of ongedaan kan maken. In het laboratorium bestuderen wij de processen die betrokken zijn bij het natuurlijke onderhoud en herstel van de vaatwand. In het bijzonder houden wij ons bezig met de rol van vasculaire stam en progenitor cellen. Vanuit een beter begrip van de biologie van deze cellen hopen wij therapeutische strategieën te ontwikkelen die het herstel van het aangedane vaatbed kunnen stimuleren.

Ons onderzoek omvat epidemiologische studies, klinische studies en experimentele diermodellen voor nierfalen en vaatschade zowel als onderzoek van moleculair en celbiologische aard.

Een vasculaire progenitor cel hecht via bloedplaatjes aan het endotheel, de binnenbekleding van de vaatwand.

Vasculaire Nefrologie