Proefpersonen

Onder proefpersonen wordt verstaan alle aan medisch-wetenschappelijk onderzoek deelnemende personen. Ter bescherming van de proefpersonen stelt de WMO een aantal specifieke eisen.

  • De proefpersoon moet schriftelijk geïnformeerd worden over het onderzoek
  • De proefpersoon moet schriftelijk toestemming geven voor deelname aan het onderzoek.
  • Een onafhankelijk arts is bij het onderzoek betrokken om de proefpersoon te informeren.
  • Er moet een verzekering zijn afgesloten die door het onderzoek veroorzaakte schade dekt, tenzij er een ontheffing is verleend door de beoordelende commissie.

Voor onderzoek met wilsonbekwamen proefpersonen (waaronder kinderen) gelden aan een aantal extra eisen met betrekking tot het risico en de belasting van het onderzoek. 

Meer uitleg over het informeren van proefpersonen vindt u onder proefpersonen-informatieformulier.

Bij het opstellen van het proefpersonen-informatieformulier kunt u gebruik te maken van het CCMO model proefpersoneninformatieformulier.