Wegrakingen

Ons onderzoek

Dankzij wetenschappelijk onderzoek hebben we al veel geleerd over de verschillende oorzaken van wegrakingen en de mechanismen erachter. Toch blijft er altijd nog meer te ontdekken. Daarom blijven we voortdurend onderzoek doen, zodat we steeds betere zorg kunnen leveren. Dat onderzoek doen we niet alleen achter de schermen, want soms kunt u zelf ook meedoen.

Patiëntgebonden onderzoek 

Als patiënt kunt u ook zelf meedoen met wetenschappelijke onderzoekenDe onderzoeken die we in het LUMC verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Een groot deel van ons onderzoek kunnen we namelijk niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. Uw medewerking aan onderzoek naar wegrakingen kan een groot verschil maken. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Meedoen met een onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat u er ook op ieder moment mee kunt stoppen als u dat wilt. Als u voor een onderzoek in aanmerking komt, zullen we u vragen om hier aan mee te doen. Neemt u de tijd om over dit verzoek na te denken en neem vooral een besluit waar u zichzelf prettig bij voelt. U mag uiteraard ook zelf informeren naar onze onderzoeken. Uw neuroloog zal u in ieder geval uitgebreid voorlichten over het onderzoek en wat u kunt verwachten. 

Onderzoek naar wegrakingen binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin het voorop wil lopen. De onderzoeken rond wegrakingen behoren tot het profileringsgebied ‘Translational Neuroscience’. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Hoewel de onderzoeken naar wegrakingen regelmatig wisselen, doen we momenteel vooral onderzoek naar drie aandoeningen:

  • Bij de meest voorkomende vorm van flauwvallen -vasovagale syncope- raakt iemand bewusteloos doordat de bloedsomloop sterk afneemt. Dit kan door twee verschillende mechanismen worden veroorzaakt. Ten eerste is er altijd sprake van een daling van de bloeddruk. In sommige gevallen is er daarnaast sprake van een sterke daling van de hartslag. We weten nog niet goed bij wie welk mechanisme het meest bijdraagt tot het bewusteloos raken. Zo heeft onderzoek in het LUMC laten zien dat bij een derde van de personen die ook kampen met een dalende hartslag,  de hartslag pas heel traag werd nadat ze al door de lage bloeddruk waren flauwgevallen. De theorie dat een pacemaker bij deze personen altijd helpt bij het voorkomen van een wegraking gaat daardoor bijvoorbeeld niet op. We blijven onderzoek doen om hier meer duidelijkheid over te krijgen. 
  • Over psychologische wegrakingen die op flauwvallen lijken, is nog maar weinig bekend. De laatste jaren is deze aandoening vanuit het LUMC precies beschreven, zodat andere artsen de aandoening beter kunnen leren herkennen. Hoe goed de behandeling van deze aandoening aanslaat, is wereldwijd nog nooit onderzocht. Daarom onderzoeken we hoe het gaat met patiënten, een paar jaar na de diagnose.
  • We onderzoeken meerdere aandoeningen van het autonome zenuwstelsel, waarbij patiënten de bloeddruk in staande houding niet op peil kunnen houden (orthostatische hypotensie). Zeker in het begin kan het erg moeilijk zijn de juiste diagnose te stellen, omdat een aantal ziekten in de beginfase erg veel op elkaar kunnen lijken. Met hulp van nieuwe technieken proberen we het onderscheid tussen de aandoeningen makkelijker en betrouwbaarder te maken.