Wegrakingen

Nazorg

De start van een behandeling betekent niet het einde van de zorg. We houden een vinger aan de pols tijdens controles en blijven dit doen zolang het nodig is. En als u vragen hebt of ergens tegenaan loopt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Welke nazorg bieden wij bij wegrakingen?

De neuroloog vergelijkt tijdens de controlemomenten uw situatie voor en na de start van de behandeling

Vaak hoeft u na de start van een behandeling nog maar enkele keren terug te komen naar het LUMC voor controle. Hoe vaak dit is, is afhankelijk van de oorzaak van uw wegrakingen. 

Reflexsyncope

Bij reflexsyncope is uitgebreide nazorg meestal niet nodig. We vragen u hooguit nog om  1 of 2 keer langs te komen voor controle. Als u medicijnen voorgeschreven hebt gekregen ligt dit anders. In dat geval is de nazorg doorlopend en blijft u onder controle bij het LUMC. Uw arts bespreekt met u hoe vaak deze controles plaatsvinden. 

Orthostatische hypotensie

Een wijziging in de gebruikte medicatie levert bij de helft van de patiënten met orthostatische hypotensie al voldoende resultaat op. U hoeft dan hooguit nog een enkele keer terug te komen voor controle. Als u medicijnen voorgeschreven hebt gekregen, is de nazorg doorlopend en blijft u onder controle bij het LUMC. 

Psychologische oorzaak

Als u na de gesprekken met de neuroloog klachten blijft houden, helpen we u bij het vinden van een psychotherapeut. Komt u niet uit de regio, dan zoeken we een psychotherapeut bij u in de buurt. 

Cardiale syncope en epilepsie

De nazorg bij cardiale syncope is afhankelijk van de achterliggende oorzaak van de wegrakingen. Uw arts zal dit met u bespreken. Dit geldt ook als u aan epilepsie lijdt. In de regel kunt u er vanuit gaan dat u bij epilepsie onder permanente controle blijft. 

Waar moet u op letten na uw behandeling?

Merkt u dat de behandeling geen invloed heeft op het aantal wegrakingen? Of veranderen de wegrakingen van aard? Neemt u dan contact met ons op, zodat we uw situatie opnieuw kunnen beoordelen en eventueel de behandeling aan kunnen passen. 

Hoe kunt u ons bereiken?

Loopt u tegen problemen aan of hebt u nog vragen? U kunt tijdens kantooruren altijd contact opnemen met de polikliniek Neurologie via tel. 071 - 526 21 11. Buiten kantooruren kunt u zich bij zeer urgente problemen melden bij de spoedeisende hulp van het LUMC.