Wegrakingen

Diagnose

Een wegraking is vaak onschuldig, maar soms is de oorzaak complexer en lastiger te achterhalen. Om juist in die gevallen ook duidelijkheid te bieden, hebben onze neurologen zich uitgebreid gespecialiseerd. U krijgt de tijd om uw verhaal te doen en met hulp van gerichte onderzoeken achterhalen we wat bij u de wegrakingen veroorzaakt. Zo weet u waar u aan toe bent en kunnen we een behandelplan opstellen dat nauw aansluit op uw situatie.

Afspraak maken voor diagnose

De neuroloog legt uit hoe simpele oefeningen al kunnen leiden tot een verhoging van de bloeddruk Voor een afspraak op de polikliniek hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Zodra de verwijzing bij ons binnen is, kijken we wanneer u bij ons terecht kunt en welke onderzoeken we die dag al kunnen doen. U hoeft zelf verder geen actie te ondernemen. U ontvangt van ons een brief met daarin de afspraak en een overzicht van de onderzoeken die u kunt verwachten. Mogelijk vragen we u van tevoren al wel naar uw medische voorgeschiedenis.   

Op de afgesproken dag kunt u zich melden aan de balie van de polikliniek Neurologie op J3 van het LUMC.  

Wie komt u tegen en wat kunt u verwachten? 

Bij uw eerste bezoek aan het LUMC hebt u een afspraak met de neuroloog die gespecialiseerd is in wegrakingen. Deze zal u gerichte vragen stellen en u krijgt de tijd om rustig uw verhaal te vertellen. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Meestal doen we aansluitend een onderzoek dat vaak al veel duidelijkheid geeft over de oorzaak van uw wegrakingen: de kantelproef. We proberen dit onderzoek altijd op dezelfde dag plaats te laten vinden. Lukt dit niet, dan kunt u meestal binnen een week alsnog terecht. 

De kantelproef

De kantelproefHet lastige van wegrakingen is dat de klachten kort en tijdelijk van aard zijn. Tijdens uw bezoek aan een arts is er vaak niets bijzonders te zien. Om toch goed vast te kunnen stellen wat er precies in uw lichaam gebeurt, proberen we daarom op de polikliniek een wegraking op te wekken. Dit doen we met de kantelproef. 

Tijdens de proef ligt u op een speciale tafel, die bijna verticaal wordt gekanteld. Banden om uw buik en benen voorkomen daarbij dat u valt. Met hulp van een bloeddrukmeter en elektroden op uw hoofd en borst meten we uw hersenactiviteit, hartslag, bloeddruk en ademhaling. We leggen de proef ook vast op video. 

Meestal staat u 15 tot 20 minuten in deze houding. Dit is afhankelijk van hoe snel en of er een wegraking optreedt. Vaak zijn de metingen zo duidelijk dat de proef al genoeg informatie heeft opgeleverd voordat u wegraakt. Dit wisselt per persoon, maar gemiddeld raakt slechts 40 procent van de patiënten ook daadwerkelijk weg tijdens de kantelproef. 

Mogelijke vervolgonderzoeken

Vaak kunnen we op basis van uw persoonlijke ervaringen en  de kantelproef al een duidelijke diagnose stellen. Met name reflexsyncope, de meest voorkomende oorzaak van wegrakingen, is op deze manier goed op te sporen. Ligt de oorzaak ergens anders, dan is het meestal nodig dat we aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld als blijkt dat uw autonome zenuwstelsel niet optimaal functioneert. De neuroloog zal met u bespreken welke van onderstaande vervolgonderzoeken u kunt verwachten. 

 • Krachtmeting tijdens de Ewing-batterijEwing-batterij. Dit is een serie proeven waarbij we de werking van uw autonome zenuwstelsel meten terwijl u opstaat, zucht, perst en kracht zet.   
 • 24-uurs bloeddrukmeting. U krijgt een bloeddrukmeter mee naar huis die 24 uur lang uw bloeddruk bijhoudt.
 • MRI-scan. Heel soms geeft een MRI-scan meer duidelijkheid bij wegrakingen. Deze onderzoeksmethode passen we alleen toe als we denken dat er sprake is van epilepsie.
 • Implantable loop recorder (ILR): Een ILR is een apparaatje dat uw hartritme over langere tijd kan meten en afwijkingen kan registreren als dat nodig is. Een ILR is ongeveer net zo groot als een USB-stick en wordt onder de huid ingebracht. Als u hiervoor in aanmerking komt, hebt u altijd eerst een afspraak met een cardioloog.
 • MIBG-scan. Deze scan geeft een beeld van de invloed die het zenuwstelsel heeft op de werking van uw hart. Voor dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Deze stof is niet gevaarlijk en plast u nadien gewoon weer uit.

Houdt u er rekening mee dat de capaciteit bij sommige onderzoeken beperkt is. Daardoor kan het voorkomen dat u enkele weken tot een paar maanden moet wachten voordat u voor een onderzoek terecht kunt. We proberen u altijd zo snel mogelijk in te plannen.  

Uitslag van het onderzoek

De uitslagen van de vervolgonderzoeken zijn meestal al binnen een paar dagen bekend. Zodra de uitslagen binnen zijn, zal de neuroloog deze met u bespreken. Als tijdens de kantelproef al blijkt wat er precies speelt, krijgt u meteen de eerste resultaten te horen. De neuroloog maakt daarna een verslag, dat hij ook met u zal bespreken.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Neem een recente medicatielijst mee, zodat de arts precies weet welke medicijnen u gebruikt. Weet u niet precies wat u gebruikt? Dan kunt u een medicatielijst bij uw apotheek ophalen.
 • Heeft iemand in uw omgeving weleens een wegraking van u meegemaakt? Dan kan het nuttig zijn om diegene mee te nemen voor aanvullende informatie. Dit levert vaak een waardevol inzicht op voor de neuroloog.
 • Denkt u voorafgaand aan uw eerste afspraak goed na of u in het verleden ook al eens bent weggeraakt. Bijvoorbeeld in uw kindertijd. Probeer daarbij ook zo veel mogelijk terug te halen hoe dat precies ging.
 • Het ondergaan van een wegraking tijdens de kantelproef kan beangstigend zijn. We begeleiden u constant, maar neemt u ook gerust iemand mee ter ondersteuning.
 • Bent u na een wegraking vaak moe of aangeslagen? Houdt u daar dan rekening mee op de dag van de kantelproef. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken voor de rest van de dag en het vervoer terug naar huis.
 • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt. Schrijf uw belangrijkste vragen van tevoren op, om te voorkomen dat u deze vergeet te stellen.

Waar u nog rekening mee kunt houden

Bij uw afspraken in het LUMC kunt u te maken krijgen met een neuroloog in opleiding. Hij of zij voert mogelijk (een deel van) het gesprek met u of is betrokken bij de onderzoeken. Deze arts zal zijn of haar bevindingen en adviezen altijd bespreken met een van onze neurologen.