Wegrakingen

Behandeling

Na het stellen van de diagnose, stellen we een behandelplan op maat voor u op. Dat doen we in overleg met u en zo nodig in samenwerking met specialisten van andere afdelingen.

Welke behandelingen zijn er? 

Omdat wegrakingen zoveel verschillende oorzaken kunnen hebben, is er niet één standaard behandeling. De behandelingen kennen per oorzaak soms wel overeenkomsten, maar ook verschillen. En als blijkt dat uw wegrakingen een bijeffect zijn van een andere aandoening, vraagt dat vaak weer om een hele andere benadering.      

Behandeling bij reflexsyncope

  • Tips en trucs. Reflexsyncope kunt u vaak al voorkomen door op kleine details te letten. Bijvoorbeeld zorgen dat u niet te lang staat. Of door bloeddruk verhogende oefeningen te doen. We geven u tips en trucs om uitlokking van een wegraking te voorkomen.


  • Vocht- en zoutinname. Uw lichaam heeft vocht nodig om uw bloeddruk op peil te houden. Zorg daarom dat u altijd voldoende drinkt. Het kan ook helpen om meer zout te eten. Zout houdt immers vocht vast.
  • Medicijnen die de bloeddruk verhogen. Voorbeelden hiervan zijn fludrocortison en midodrine. Medicijnen schrijven we alleen voor als de klachten erg hardnekkig zijn. Dit is slechts bij 1 op de 20 patiënten die last hebben van reflexsyncope het geval.
  • In zeer zeldzame gevallen is het nodig om een pacemaker in te brengen. Dit gebeurt altijd in overleg met de cardioloog.

Behandeling bij orthostatische hypotensie

  • Herziening van uw medicatie. In ongeveer de helft van de gevallen blijkt de oorzaak van orthostatische hypotensie te liggen bij medicijnen die u al gebruikt. We kijken daarom hoe we uw huidige medicatie kunnen wijzigen. 
  • Tips en trucs.
  • Vocht en zoutinname.
  • Medicijnen die de bloeddruk verhogen.
  • Soms kan het nodig zijn om met Revalidatie, Urologie of Interne geneeskunde een behandeling samen te stellen. In dat geval zal de neuroloog dit met u bespreken.

Behandeling bij een psychologische oorzaak

Wegrakingen kunnen een psychologische oorzaak hebben, maar dit komt niet vaak voor. Als we vermoeden dat dit toch de oorzaak is, dan zullen we dit eerst heel zorgvuldig beoordelen. We roepen niet zomaar wat. Pas als duidelijk bewezen is dat er sprake is van een psychologische oorzaak, starten we een behandeling die hier op aansluit. 

De behandeling bestaat in eerste instantie uit evaluatiegesprekken met de neuroloog over de aard van de klachten. Vaak helpen deze gesprekken al bij het terugdringen van het aantal wegrakingen. Als de klachten toch aanhouden, kan psychotherapie uitkomst bieden. We gaan dan samen met u op zoek naar een psychotherapeut bij u in de buurt. 

Behandeling bij cardiale syncope en epilepsie

In het geval van cardiale syncope en epilepsie vormen de wegrakingen ‘slechts’ een deel van een uitgebreider ziektebeeld. Bij deze vormen van wegrakingen zullen we u dan ook meestal doorverwijzen naar een polikliniek of afdeling die is gespecialiseerd in de behandeling van deze aandoeningen. Afhankelijk van uw situatie kan het ook zijn dat we u verwijzen naar een ziekenhuis bij u in de buurt, zodat u niet telkens naar Leiden hoeft te komen. 

Wat is de prognose?

Een algemene prognose bij wegrakingen is heel lastig om te geven. De verwachtingen wisselen per oorzaak en behandeling. Uw arts zal daarom altijd met u bespreken waar u in uw situatie rekening mee kunt houden. 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van medische zorg, maar ook van specialistisch medisch onderzoek. Dit houdt in dat u soms kunt meedoen aan de nieuwste studies, met de nieuwste medicijnen en behandelmethoden. Mogelijk hebben deze bij u meer effect dan de standaardbehandeling. De neuroloog kan u vertellen aan welke onderzoeken u kunt meedoen.