Ziekte van Von Willebrand

Ons team

Op alle locaties zijn gespecialiseerde zorgverleners aanwezig. Naast de hemofiliebehandelaars en hemofilieverpleegkundigen zijn fysiotherapeuten, orthopedisch chirurgen, revalidatieartsen, internisten, kinderartsen, verloskundigen, kaakchirurgen, klinisch genetici, apothekers, (kinder)psychologen en maatschappelijk werkers beschikbaar om waar nodig zorg te verlenen.

Prof. dr. H.C.J. Eikenboom

Internist

Dr. P.L. den Exter

Internist

Prof. dr. M.V. Huisman

Internist

Dr. J.L.H. Kerkhoffs

Internist (Haga)

Dr. F.A. Klok

Internist

Dr. P.F. Ypma

Internist (Haga)

Ellemieke de Graaf

Mw. E.M. de Graaf

Verpleegkundig specialist AGZ

Mw. M. Lorsheijd

Verpleegkundige

Dr. A.B. Mohseny

Kinderarts

Dr. F.J.W. Smiers

Kinderarts

Er vindt regelmatig multidisciplinair overleg plaats tussen de verschillende artsen en verpleegkundigen die bij de behandeling van patiënten met stollingsziekten betrokken zijn. Zo stemmen we het beleid af en bespreken we individuele patiënten.

Bij operaties vindt opname plaats op een van de chirurgische afdelingen. Tijdens een opname wordt de stollingsbehandeling verzorgd vanuit het behandelcentrum.