Vernauwing van de halsslagader

Behandeling

Niet elke vernauwing van de halsslagader hoeft geopereerd te worden. Een operatie is nodig als u een herseninfarct of TIA heeft gehad en blijkt dat de halsslagader fors vernauwd is.  

De operatie

Tijdens de operatie verwijdert een van onze gespecialiseerde vaatchirurgen de oorzaak van de vernauwing. Deze bestaat meestal uit kalk en bevindt zich meestal rondom de splitsing van de halsslagader. De vernauwing wordt verwijderd door de binnenste laag van de halsslagader te verwijderen. Deze procedure heet een carotis endarteriëctomie. Daarna wordt het vat verwijd met een stukje kunstbloedvat. 

Soms is een operatie in de hals onwenselijk of niet mogelijk; bijvoorbeeld bij bestraling op de hals in het verleden, of als de patiënt geen narcose kan verdragen. In die gevallen kan het plaatsen van een stent in de halslagader overwogen worden.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Moet u geopereerd worden? Dan is het heel goed mogelijk dat u hierover vragen heeft. Schrijf deze op zodat u ze niet vergeet te stellen. Neem ook iemand mee naar het spreekuur om u te ondersteunen en met u mee te denken. 

Probeer voorafgaande aan de operatie zo goed en gezond mogelijk te leven. Gezond eten, en voldoende lichaamsbeweging is belangrijk, mits uw conditie dat toelaat. Stoppen met roken vermindert de kans op complicaties, ook als u kort voor de operatie stopt. 

Prognose

De grootste risico’s bij een operatie aan een vernauwde halsslagader liggen in de periode rond de operatie. Zodra de eerste week voorbij is en er zich geen problemen hebben voorgedaan is de prognose van de aandoening goed. Het komt maar zelden voor dat een bloedvat opnieuw vernauwd raakt. 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is niet alleen een centrum van medische zorg, maar ook van medisch onderzoek.  Regelmatig vragen we patiënten om mee te doen aan onderzoek. Momenteel bestuderen we bijvoorbeeld stukken bloedvat die tijdens de operatie bij een patiënt verwijderd zijn. Zo krijgen we meer inzicht in de oorzaken en het biologische mechanisme van vernauwingen aan de halsslagaders. De stukjes weefsel worden volledig anoniem opgeslagen, en zijn dus niets te linken aan patiëntengegevens.